Acceptă provocările!Decide singur pentru 2%!A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Acceptă provocările!

Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a dobândi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare în contextul actualei economii bazate pe cunoaştere. Educaţia şi formarea profesională deţin un rol-cheie în acest sens. A.C.C.R.C International este principala organizaţie implicată în formarea profesională în judeţul Gorj.

Read More

Decide singur pentru 2%!

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-guvernamentală, în cazul de faţă Asociaţiei de consiliere, calificare şi reformare în carieră Gorj. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Read More

A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Asociaţia de consiliere, calificare şi reformare în carieră iNTERNATIONALj este acreditată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

Read More

Acasa

ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNATIONAL (A.C.C.R.C INTERNATIONAL)

ACCRC INTERNATIONAL este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Scopul şi obiectivele A.C.C.R.C INTERNAȚIONAL 

 • Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.
 • Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.
 • Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
 • Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
 • Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

Valori promovate

 • Spirit civic.
 • Responsabilitate individuală.
 • Spirit de echipă.
 • Toleranţă şi deschidere.
 • Demnitate.
 • Integritate.
 • Profesionalism.

Implicarea A.C.C.R.C INTERNAȚIONAL în formarea profesională

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNAȚIONAL se află într-un continuu proces de dezvoltare, organizând cursuri de formare profesională acreditate la:

 • Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
 • Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
 • Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
 • Comisia de Autorizare Gorj.

pentru următoarele ocupații:

 

De asemenea, ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNAȚIONAL în parteneriat cu alte structuri de formare profesională, organizează cursuri acreditate de calificare și respectiv de autorizare ISCIR pentru următoarele ocupații:

Certificări

ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNAȚIONAL este acreditată

ISO 9001 : 2008 – Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

 • CERTIFICAT ISO 9001: 2008
 • CERTIFICAT ISO 9001: 2008