Acceptă provocările!Decide singur pentru 2%!A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Acceptă provocările!

Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a dobândi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare în contextul actualei economii bazate pe cunoaştere. Educaţia şi formarea profesională deţin un rol-cheie în acest sens. A.C.C.R.C International este principala organizaţie implicată în formarea profesională în judeţul Gorj.

Read More

Decide singur pentru 2%!

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-guvernamentală, în cazul de faţă Asociaţiei de consiliere, calificare şi reformare în carieră Gorj. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Read More

A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Asociaţia de consiliere, calificare şi reformare în carieră iNTERNATIONALj este acreditată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

Read More

Specialist in managementul deseurilor

SPECILAIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

COD COR- 325713

DESCRIEREA OCUPATIEI

Cursul de specialist în managementul deșeurilor, are ca obiectiv crearea de specialiști în domeniul
gestionării deșeurilor, care să rezolve problema degradării mediului înconjurător.

Cursul de specialist în managementul deșeurilor se adresează atât agenților economici, autorităților publice
cât și persoanelor fizice deoarece deșeurile reprezintă o problemă de actualitate, care afectează întreaga societate
romaneasca și lumea în ansamblu.

Cursul de specialist în managementul deșeurilor formează abilitățile necesare gestionării deșeurilor și
deprinderile cu funcțiile care revin unui specialist în domeniu.

Scopul cursului de specialist în managementul deșeurilor îl reprezintă gestionarea deșeurilor, provenite
din activitățile zilnice ale oamenilor care dăunează mediului și implicit sănătății noastre.

După cum se poate observa, în activitatea de management al deșeurilor predomină procesele informaționale și
decizionale, informația oferind suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informații și de decizii
ocupând o pondere importantă într-o organizație.

Competenţe dobândite

 • planificarea activității de management al deșeurilor.
 • instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor.
 • organizarea activităților specifice managementului deșeurilor.
 • evaluarea activității de management al deșeurilor.
 • implementarea și monitorizarea sistemelor de management de mediu.
 • monitorizarea și coordonarea activităților de gestiune a deșeurilor.
 • raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor.
 • elaborarea documentelor privind gestiunea deșeurilor în funcție de specificul activității.
 • aplicarea normelor N.P.M și P.S.I.
 • aplicarea normelor de igiena muncii.
 • aplicarea normelor legislative din domeniul protecției mediului.
 • asigurarea fluxului de gestiune și trasabilitate a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase.

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 1  luna – 4 săptămâni (80 ore = 40 ore teorie + 40 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1010 LEI