INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE – COD COR 333309- PERFECTIONARE


DESCRIEREA OCUPATIEI

„INSTRUCTORUL/PREPARATORUL FORMARE” este una dintre putinele ocupatii care conform legislatiei romanesti (OG 129/2000, Art. 28, alin. 2) confera dreptul unei persoane de a sustine programe de formare profesionala destinate adultilor pe domeniul sau de specializare si activitate profesionala.

Conform Standardului Ocupational INSTRUCTORUL/ PREPARATORUL FORMARE deruleaza activitati cu caracter instructive-educativ, care abordeaza urmatoarele cicluri: dezvoltare, observare si orientare, aprofundare, specializare. Activitatile de formare se desfasoara în locatii special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali) si prevazute cu logistica necesara, respectand cerintele legislatiei romanesti.

Ocupatia instructor/preparator formare presupune detinerea unor competente privind formarea prin activitati specifice, avand rolul de a dezvolta abilitati cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii si estetice, astfel încat formabilii sa devina indivizi adaptabili, flexibili, orientati profesional în vederea insertiei rapide si eficiente pe piata muncii si a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.

Competențe dobândite

    1. Competenţe de comunicare în limba oficială

 2: Competenţe de comunicare în limbi străine

 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie

4 : Competenţe informatice

 5 : Competenţa de a învăţa

 6 : Competenţe sociale şi civice

 7: Competenţe antreprenoriale

 8: Competenţe de exprimare culturală

9: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI

10:Aplicarea normelor de protecţie a mediului

11:Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

12: Proiectarea activităţilor de formare

13: Asigurarea managementului procesului de instruire

14: Evaluarea activităţilor de formare

15: Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

16: Integrarea TIC în formare

17: Consilierea formabililor

18: Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate

19: Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (studii superioare cu diloma de liceenta).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 2 luni-180 ore(60 ore teorie si 120 ore practica)

Prețul cursului: 710 LEI.
Locul de desfăşurare (partea teoretică)
Imagine

ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA  DR. TR. SEVERIN- BLD CAROL I NR.6 ( INCINTA INTERNATULUI LICEULUI TRAIAN, PARTER, JUD. MEHEDINI, Tel:  0352/425.544, 0352/401.078,  0757/148.581, 0757/265.689,  e- mail: accrcinternational@yahoo.com

Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- TG JIU- STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65, ET.2, CAM.20,  JUD. GORJ, Tel: 0353/418.580, 0761/909.534, 0728/407.221, e- mail: officegorj_accrcgorj@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA -CRAIOVA: CALEA BUCURESTI,NR. 13,BL. 9,SC. 2,ET.2,AP. 17, vis-a-vis de Teatrul National din Craiova, JUD. DOLJ, Tel:  0760/514.041, 0251/591.469, e- mail: gorjaccrc@yahoo.com,
Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- SLATINA:  STR. PRIMAVERII, NR.26, Bl.9, SC. B, AP 3, PARTER, JUD. OLT,  Tel: 0249/437.320, 0763/242.666, e- mail:officegorj_accrcslatina@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- PITESTI: str.ZORILOR NR 20  ( incinta internatului Liceului nr.1 Dacia Pitesti

etajul 1- vis-a-vis de ANPC-PITESTI) , cam., 15, JUD. ARGES, Tel. 0348/423.350,0760/033.358, e- mail: accrcgorj.pitesti@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA-
Imagine

RAMNICU VILCEA: Calea lu Traian, Nr.147,Bl.D2,

Et. 1,Birou Nr. 3, JUD. VALCEA, Tel 0764/117.720,

0250/731.887, e- mail:officevilcea_accrcinternational@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- REȘIȚA: 
Imagine

Str. Petru Maior,nr.2,Bl.800, et.3. cam.342/343,

JUD. CARAS-SEVERIN,  Tel.0767/475.417,

0255/244.954,e- mail: accrcresita@yahoo.com

 •  ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- ALBA IULIA
Imagine

: Str. TRIBUNALULUI  Nr. 3 , JUD. ALBA  (In spatele

Consiliului Judetean Alba Iulia.) Tel: 0764/488.307, e- mail:accrcalba@yahoo.com.

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- DEVA :
Imagine

Str. Mihai Eminescu  bl.42 ,ap.4  (vis-a-vis de

Centrul Comercial MAXXA.) JUD. HUNEDOARA, 

Tel: 0764/886.288, e- mail:accrcdeva@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: , ARAD, TULCEA, BIHOR, TIMISOARA, SIBIU , ALEXANDRIA, SI BRASOV