Acceptă provocările!Decide singur pentru 2%!A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Acceptă provocările!

Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a dobândi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare în contextul actualei economii bazate pe cunoaştere. Educaţia şi formarea profesională deţin un rol-cheie în acest sens. A.C.C.R.C International este principala organizaţie implicată în formarea profesională în judeţul Gorj.

Read More

Decide singur pentru 2%!

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-guvernamentală, în cazul de faţă Asociaţiei de consiliere, calificare şi reformare în carieră Gorj. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Read More

A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Asociaţia de consiliere, calificare şi reformare în carieră iNTERNATIONALj este acreditată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

Read More

DONATII 2%


DONAŢI 2% DIN IMPOZIT ASOCIAŢIEI DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNATIONAL (A.C.C.R.C INTERNATIONAL) !

Conform art. 57 (4) – (6) şi art. 84 (2) – (4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea
să direcţioneze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o
entitate nonprofit.

2%
se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câştigul net anual din transferul
titlurilor de valoare, din câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen,
pe bază de contract şi orice alte operaţiuni de acest gen.

FORMULARUL 230
CE TREBUIE SĂ COMPLETAŢI PE FORMULARUL 230?
DENUMIRE ENTITATE NONPROFIT ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNATIONAL
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ A ENTITĂŢII NONPROFIT 27690050
CONT BANCAR RO44RZBR0000060014314082
DATELE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI DATELE DUMNEAVOASTRĂ


Această donație nu vă costă nimic! Doar descărcați formularul 230, îl completați și îl trimiteți la adresa noastră.