Operator umplere recipiente G.P.L

1510 LEI

1 luna- 36 ore

Craiova

Operator umplere recipiente G.P.L

COD COR 933009. I.S.C.I.R

Macaragiu – grupele A, C si D

1810 LEI

6 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

Macaragiu – grupele A, C si D

CN-8333.2.1

Fochist - Specializare Clasa C

90 ore

1510 LEI

Craiova

Fochist - Specializare Clasa C

COD COR-818207

Fochist - Specializare Clasa A

1510 LEI

240 ore

Craiova

Fochist - Specializare Clasa A

COD COR-818207