DESCRIEREA OCUPATIEI

COMPETENTE PROFESIONALE FORMATE CURSANTILOR (conform cu standardul ocupational al ocupatiei „Specialist in domeniul calitatii”): Imbunatatirea continua a propriei pregatiri profesionale; Asigurarea calitatii proceselor; Elaborarea si implementarea tehnicilor si metodelor de asigurare asistata de calculator a calitatii; Organizarea auditurilor calitatii; Realizarea si exploatarea tablourilor de bord ale calitatii; Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii; Coordonarea activitatilor de masurare si incercare; Coordonarea elaborarii documentatiei sistemului calitatii; Educarea, instruirea si motivarea personalului pentru calitate; Definirea politicii in domeniul calitatii; Stabilirea si imbunatatirea structurii organizatorice.

CINE POATE PARTICIPA: Angajatii companiilor care doresc implementarea unui sistem de management al calitatii, personalul implicat in proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii, ingineri si economisti din compartimentele de asigurare a calitatii, si/sau controlul calitatii, persoane responsabile cu auditul intern in organizatii, manageri ai sectiilor de productie, manageri de proiect, specialisti din administratia publica centrala si locala.

Competențe dobândite

 1. Cunosterea si aplicarea notiunilor strategice din managementul calitatii
 2. Cunosterea notiunilor de management strategic la nivelul unei organizatii
 3. Identificarea contextului de interactiune al organizatiei cu partile interesate
 4. Planificarea activitatii
 5. Coordonarea echipei mutidisciplinare
 6. Proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de manegement al calitatii, inclusiv planurile calitatii (ISO 10005:2005)
 7. Coordonarea elaborarii documentatiei sistemului calitatii, linii directoare conform ISO/TR 10013:2001
 8. Evaluarea informatiilor pentru a determina respectarea standardelor
 9. Coordonareac de teste si inspectii privind produsele , serviciile sau procesele pentru a le evalua calitatea sau performantele (TQC)
 10. Mentinerea /imbunatatirea sistemului de management pe baza instrumentelor de control al calitatii (7QC)
 11. Analiza comparativa si rezolvarea problemelor identificate in functionarea sistemului de management al calitatii.
 12. Luarea deciziilor referitoare la sistemul de management al calitatii, in limitele de autoritate stabilite.
 13. Efectuarea auditului intern al sistemului de management al calitatii
 14. Dezvoltatea si imbunatatirea continua a pregatirii profesionale
 15. Instruirea in domeniul calitatii a personalului
 16. Administrarea proceselor si managementul total al calitatii (TQM)
 17. Aplicarea instrumentelor de management al calitatii ( 7QM)
 18. Managementul relatiilor cu clientii
 19. Managementul relatiilor cu furnizorii de produse si servicii

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( INVATAMANT MINIM OBLIGATORIU)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

2 luni-180 ore 60 ore teorie si 120 ore practica

Craiova

Cod Cor-214129

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.