Programul de formare profesională în meseria de secretar, stenodactilograf, operator birotică este adresat persoanelor care doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţi administrative.
Veți deţine o poziţie cheie în organigrama oricărei companiiși veți gestiona partea de organizare a activităţii
directorilor sau şefilor de departamente, capacitatea de mediere între funcţii ierarhice diferite sau comunicarea
cu diverşi colaboratori sau parteneri exteriori, lucrul cu documente esenţiale şi multe alte atribuţii importante.
Participând la cursul de secretar, stenodactilograf, operator birotică veți afla că în spatele succesului unei
companii se află şi abilităţile unei secretare.

Competenţe dobândite
• efectuarea de traduceri şi retroversiuni.
• întreţinerea relaţiilor de protocol.
• operare PC.
• stenografierea materialelor.
• utilizarea aparaturii de birotică.
• administrarea corespondenţei.
• întocmirea corespondenţei.
• aplicarea normelor S.S.M şi P.S.I.
• comunicarea la locul de muncă.
• dezvoltarea activităţii profesionale.
• efectuarea muncii în echipă.
• organizarea deplasării staff – ului managerial.
• organizarea locului de muncă.
• organizarea şedinţelor de lucru.
• planificarea activităţii proprii.
• planificarea întâlnirilor.
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE SECRETAR STENODACTILOGRAF, OPERATOR BIROTICA

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică)

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 343131/412001

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.