DESCRIEREA OCUPATIEI

Inspectorul /referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.
Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Inspectorul /referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată.
În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, inspectorul /referentul resurse umane realizează următoarele sarcini:
– întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
– gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care îşi desfăsoară activitatea;
– consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
– identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;

– întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
– în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal inspectorul /referentul de resurse umane întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
– întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

Competențe dobândite

1: Comunicare în limba oficială

2: Comunicare în limbi străine

3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

4: Competenţe informatice

5: Competenţa de a învăţa

6: Competenţe sociale şi civice

7: Competenţe antreprenoriale

8: Competenţa de exprimare culturală

9: Planificarea activităţilor

10: Comunicarea cu angajaţii

11: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

12: Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului

13: Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

14: Organizarea recrutării personalului

15:Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

16:Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

17 :Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Documente necesare la înscriere
 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( Liceul).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistență din partea specialiștilor.

1 luna

Craiova

Cod C.O.R: 342304

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.