Recepţionerul îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţilor de cazare precum hoteluri, moteluri, complexuri de cazare, pensiuni. Prin specificul activităţii sale, recepţionerul interacţionează permanent cu clienţii şi cu ceilalţi angajaţi din cadrul organizaţiei sau din afară.
Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de primire, identificare şi oferire de informaţii clienţilor în funcţie de necesităţile acestora.

Sarcini principale:
• Primeşte clienţii, le identifică cerinţele şi oferă informaţiile necesare
• Răspunde la apelurile telefonice, selectează şi furnizează informaţiile solicitate
• Înregistrează, programează şi repartizează clienţii
• Verifică documentele prezentate de clienţi şi completează registrele de evidenţă/ ţine evidenţa computerizată a clienţilor
• Eliberează note de plată, încasează contravaloarea serviciilor şi organizează plecarea clienţilor
• Verifică auteticitatea şi valabilitatea documentelor de plată
• Primeşte şi repartizează corespondenţa
• Verifică şi soluţionează, în limita competenţelor, reclamaţiile clienţilor
• Asigură menţinerea unei ambianţe plăcute în incinta hotelului

Competențe dobândite
• Comunicarea eficientă la locul de muncă
• Munca în echipă
• Aplicarea NPM şi NPSI
• Organizarea locului de muncă
• Promovarea imaginii hotelului
• Asigurarea efectuării plăţilor
• Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor
• Oferirea de servicii hoteliere către client
• Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea formatorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL , în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni (18 săptămâni 200 ore = 100 ore teorie + 100 ore practică)

Craiova

COD COR -422401

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.