Practicanții acestei ocupații administrează terenurile împădurite în scopuri economice, de agrement și conservare.
Asigură paza pădurii prevenind tăierea ilegală a arborilor și arbuștilor, și a pășunilor.
Pădurarii stabilesc mijloacele de conservare a habitatelor naturale ale florei și faunei sălbatice, împlementând acțiuni de reîmpădurire și plantare a arbuștilor.

Competenţe dobândite
• igiena si protectia mediului
• aplicarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta
• legislatie silvica
• dendrometrie
• dendrologie
• tehnologia de obtinere a puietilor in pepiniere
• regenerarea si ingrijirea arboretelor
• fauna padurilor si a apelor de munte
• depistarea daunatorilor forestieri
• circulatia rutiera si conducerea tractorului
• masuratori topografice
• amenajarea si exploatarea padurilor
• regimul silvic in cantonul gestionat
• ameliorarea terenurilor degradate
• utilaje si echipamente tehnice folosite in cultura si exploatarea padurilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si  480 ore practică)

Craiova

NC-6141.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.