Lucratorii în comerţ, din magazine şi pieţe vând clienţilor mărfuri – în comerţul cu ridicata şi amanuntul şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a operaţiunii expuse spre vânzare.

Competenţe dobândite
• întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare.
• raportarea activităţii de vânzare.
• aplicarea NPM şi PSI.
• aplicarea procedurilor de calitate.
• comunicarea la locul de muncă.
• efectuarea muncii în echipă.
• perfecţionarea profesională.
• prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării.
• promovarea imaginii standului.
• menţinerea stocurilor de rezervă.
• verificarea stocurilor cu vânzările.
• comunicarea cu clienţii.
• crearea mediului ambiental necesar vânzării.
• efectuarea vânzării.
• încasarea contravalorii mărfii.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LUCRATOR IN COMERT CRAIOVA INTERNATIONAL

2,5 luni (360 ore din care 120 ore terie si 240 ore practica)

Craiova

CN-5220.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.