Activați în domeniul vânzărilor directe și aveți nevoie de o recunoaștere oficială a competențelor? Sau doriți să înființați o formă juridică cu obiect de activitate în domeniul comerțului? Aveți nevoie de un curs AUTORIZAT și de noi oportunități în carieră! Tehnicile pe care cursul nostru de Lucrător în Comerț își dorește să le perfecționeze vor conduce la o mai bună interacțiune între lucrătorul comercial și client. Pentru o afacere pe cont propriu, aveți nevoie de cunoștințe specifice, dar și de certificatul pentru completarea dosarului de autorizare la Registrul Comerțului. Formatorii noștri vor aborda și noțiuni de contabilitate primară utile oricărui lucrător comercial.

Lucrătorul comercial desfășoară, în principal, următoarele activități:
• efectuează lucrări de curățenie și întreținere în vederea începerii activității și pregătește punctul de vânzare în vederea închiderii activității;
• pregătește echipamentele, mărfurile și documentele în vederea desfășurării activității;
• menține aspectul estetic și promovează imaginea punctului de vânzare;
• întâmpină clienții, identifică cerințele acestora și le prezintă oferta generală de produse și servicii, precum și produsele solicitate de
aceștia, comunicându-le toate informațiile necesare realizării vânzării;
• vinde produsele/serviciile, completează formele de plată și încasează valoarea acestora; ambalează și livrează produsele vândute;
• întocmește și raportează situația vânzărilor, identificând în acest scop documentele specifice activității de vânzare și selectând din acestea informațiile necesare;
• verifică si actualizează stocurile de produse, asigurând menținerea acestora în termenul de garanție/valabilitate;
• aplică normele de calitate în domeniul său de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calității;
• aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, asigurând identificarea riscurilor în muncă, raportarea
pericolelor care apar la locul de muncă și intervenția în caz de urgență;
• aplică normele de igienă, sanitar-veterinare și de protecția mediului în activitatea desfășurată.

Cui se adresează acest curs?

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să cunoască meseria de Lucrător Comercial și să dobândească aptitudinile necesare desfășurării activității cu profesionalism. În cadrul acestui curs veți învăța și tehnicile de vânzare și marketing pentru produsele avute în gestiune.

Competenţe dobândite

 1. Aplicarea legislației în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor și pentru situații de urgență
 1. Aplicarea cerințelor legale specifice profesiei
 2. Oferirea de asistență clienților cu privire la selectarea produselor, caracteristicile și funcționarea acestora
 1. Identificarea şi menținerea relației cu clienții
 2. Realizarea vânzărilor
 3. Asigurarea de servicii de post-vânzare
 4. Monitorizarea comenzilor și a cantității stocurilor
 5. Organizarea expunerii produselor
 6. Întocmirea documentelor de evidență a achizițiilor și vânzărilor

10. Menținerea relațiilor cu furnizorii

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LUCRATOR IN COMERT CRAIOVA INTERNATIONAL

2,5 luni (360 ore din care 120 ore terie si 240 ore practica)

Craiova

CN-5220.1.1

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.