DESCRIEREA OCUPATIEI

Calificarea de Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic presupune dezvoltarea de competente privind echipamentele de proces utilizate in instalaţiile industriale, care au drept scop obţinerea unor produse finite trecând materiile prime prin diverse procese de prelucrare fizică, chimică sau fizico-chimică. De asemenea, se dezvolta competentele pentru executarea de operaţii in cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcatuiesc utilajele tehnologice şi construcţiile metalice.

Lăcătuşul construcţii metalice şi utilaj tehnologic indeplineste sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din activitatea de constructii metalice:

 • Conceptie pentru constructii si instalatii metalice
 • Constructie pentru constructii si instalatii metalice
 • Montaj pentru constructii si instalatii metalice
 • Utilizare pentru constructii si instalatii metalice
 • intretinere si reparatii pentru constructii si instalatii metalice

Competențe dobândite

 1. Realizarea schiței piesei mecanice in vederea executarii ei
 2. Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
 3. Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice
 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale
 5. Realizarea desenului tehnice specifice proceselor industriale
 6. Realizarea asamblurilor mecanice
 7. Executarea constructiilor metalice.
 8. Revizia si intretinerea constructiilor metalice
 9. 9.Executarea utilajelor tehnologice.

 

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( INVATAMANT MINIM OBLIGATORIU)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

4,5 luni-720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica

Craiova

CN-RO/03/0715/001

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.