DESCRIEREA OCUPATIEI

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin poziţia pe care o deţine în
cadrul departamentului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă işi desfăşoară activitatea în
cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/angajator care se ocupă
de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite
de reglementările legale.

Competențe dobândite

 • competenţe sociale şi civice.
 • competenţa de a invăţa.
 • competenţe de bază în matematică, stiinţă, şi tehnologie.
 • comunicare în limba oficială.
 • planificarea activităţilor proprii.
 • dezvoltare profesională.
 • monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.
 • verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.
 • prevenirea accidentelor de muncă şi imbolnăvirilor profesionale.
 • stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • realizarea semnalizării de securitate şi sănătate la locurile de muncă.
 • realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

 

Documente necesare la înscriere
 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( Liceul profil real sau tehnic).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistență din partea specialiștilor.

80 ore

Craiova

Cod C.O.R: 325723

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.