DESCRIEREA OCUPATIEI

Inspectorul de resurse umane, prin poziția pe care o deține în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizația iși recrutează, angajează, derulează și încetează raporturile de muncă cu salariații.

Competențe dobândite
 • întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului.
 • organizarea recrutării și selecției personalului.
 • întocmirea și gestionarea REVISAL-ului.
 • întocmirea dosarului de pensionare.
 • întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat.
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la buget.
 • lucrul în echipă.
 • dezvoltarea profesională.
 • oferirea informațiilor privind problemele de personal.
 • planificarea activității proprii.
 • administrarea bazei de date de evidență a personalului utilizând PC-ul.
Documente necesare la înscriere
 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( Liceul).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistență din partea specialiștilor.

1 luna

CraiovaTimisoara

Cod C.O.R: 342304

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.