DESCRIEREA OCUPATIEI

Electricianul  constructor se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control, semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate.

Montează, demontează, diagnostichează, repară și testează diferite echipamente electrice, instalații și panouri electrice în clădiri noi sau deja construite; identifică sistemele, dispozitivele și componentele defecte prin utilizarea uneltelor de testare și a instrumentelor manuale pentru a localiza cauza avariei și pentru a repara sau înlocui echipamentele electrice și cablurile; instalează, întreține și repară sisteme de cabluri electrice și echipamentele aferente din diverse clădiri și construcții pe baza caietului de sarcini de lucru; planifică, montează și instalează cabluri electrice, echipamente şi dispozitive în conformitate cu specificațiile tehnice și standardele stabilite, pregătind, citind și urmărind planurile, desenele şi specificaţiile date; montează ţevi de izolație în anumiți pereți, garduri sau alte zone ascunse și trage conducte și cabluri izolate prin țevi pentru a închide circuitul între cutii; leagă fire și cabluri în țevi; montează sisteme de împământare și paratrăsnete; realizează rețele CA până la posturile de transformare; asigură securitatea echipamentelor și instalațiilor electrice.

Competențe dobândite

 1. Relaizarea lucrarilor de tehnologie generala in electrotehnica
 2. Relizarea componentelor echipamentelor
 3. Măsurarea marimilor electrice in curent continuu
 4. Măsurarea marimilor electrice in curent alternativ
 5. Montarea si intretinerea aparatelor electrice de joasa tensiune
 6. Montarea si intretinerea masinilor electrice
 7. Realizarea instalatiilor electrice specifice constructiilor
 8. Realizarea instalatiilor electrice pentru panouri solare

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( INVATAMANT MINIM OBLIGATORIU)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

4,5 luni-720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica

Craiova

CN-RO/03/0713/053

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.