Ocupația de electrician auto se aplică lucrătorilor care execută operații de întreținere și reparație la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere.
Competențele lucrătorilor trebuie să cuprindă pe lângă modurile de funcționare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor și metode de verificare și diagnosticare a eventualelor disfuncționalități ale acestora.

Competenţe dobândite
• completarea şi transmiterea documentelor specifice.
• aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor.
• asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă.
• planificarea activităţii proprii.
• diagnosticarea disfuncţionalităţilor la sistemul electric.
• executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor de producere şi stocare a energiei electrice.
• executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la aparatura de bord.
• executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemele de aprindere şi pornire.
• executarea lucrărilor de verificare şi reparaţie a echipamentului de iluminare şi semnalizare.
• executarea lucrărilor de verificare şi reparaţie ale instalaţiilor auxiliare.
• oferirea de consultanţă de specialitate.
• utilizarea aparatelor de măsurare şi testare a mărimilor electrice.
• utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-RO/03/0716/231

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.