DESCRIEREA OCUPATIEI

Descrierea succintă a calificării:
Lucrătorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor utilaje
parţial mecanizate. Lucrările specifice constau in executarea, construirea, întreţinerea şi repararea
drumurilor, podurilor şi a altor lucrări/amenajări specifice domeniului. Lucrările specifice constau
în:executarea îmbrăcăminţilor asfaltice, executarea imbrăcăminţilor semipermanente, executarea
imbrăcăminţilor asfaltice permanante, executarea imcrăcăminţilor asfaltice speciale, întreţinerea şi
repararea imbrăcăminţilor asfaltice, executarea infrastructurii podurilor şi podeţelor (de realizare a
fundaţiilor, urmată de turnarea ansamblului betonat şi de montare a aparatelor de reazem),
executarea suprastructurii podurilor şi podeţelor, repararea podurilor şi podeţelor. În ansamblu
aceşti lucrători folosesc o gamă foarte largă de materii prime/materiale (în executarea lucrărilor):
agregate minerale, lianţi, zgură, uleiuri, piatră, lemn, oţel, beton. Realizarea operaţiilor specifice
necesită cunoştinţe legate de materiale, prelucrarea lor şi de telmologia specifică de realizare a
lucrărilor de construcţii drumuri şi poduri şi a amenajărilor acestora. Lucrările se desfăşoară pe
şantiere sau în unităţile cu specific, iar ceea ce se construieşte/ repară/ întreţine la drumuri şi poduri
asigură siguranţa circulaţiei rutiere neadmiţându-se erori în execuţie.

Competențe dobândite

 1. Selectarea elementelor componente  specifice pentru realizarea constructiilor, instalatiilor si lucrarilor publice.
 2. Utilizarea echipamentelor si utilajelor  pentru prelucrarea  materialelor  specifice lucrarilor de constructii, instalatii si lucrari publice.
 3. Utilizarea reprezentarilor conventionale in scopul realizarii lucrarilor de constructii, instalatii si lucrari publice;
 4. Realizarea masuratorilor specifice constructiilor , instalatiilor si lucrarilor publice;
 5. Realizarea lucrarilor de terasamente si de suprastructura pentru drumuri;
 6. Executarea elementelor privind infrastructura/suprastructura podurilor si a altor lucrari de arta;
 7. Executarea lucrarilor de mentenanta la drumuri, poduri si alte lucrari de arta

Ce meserii pot fi practicate?

 • asfaltator
 • chesonier
 • finisor terasamente
 • meserias intretinere cale
 • meserias intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
 • lucrator pentru drumuri si cai ferate

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( INVATAMANT MINIM OBLIGATORIU)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

4,5 luni-720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica

Craiova

CN-7129.2.5

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.