Patiserul prepară în laborator sau în unităţile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializarii.
După ce recepţionează (cantitativ şi calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricaţie.
Apoi sortează, curăţă, cerne şi dozează materiile prime, după care urmează prepararea aluaturilor, cremelor şi compoziţiilor.
După aceasta etapă, se trece la modelarea şi coacerea preparatelor (foetaje), umplerea și asamblarea produselor de patiserie.
Ultima parte a muncii patiserului constă în finisarea produselor, glasarea şi decorarea lor.
Cursul se adreseaza persoanelor care doresc să se califice sau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în domeniul cofetăriei şi patiseriei.

Care sunt avantajele participării la acest curs?
– asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului.
– pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
– cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional.
– posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă.
– program de curs flexibil.
– plata în rate şi multe alte avantaje.

Competențe dobândite
• 1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
• 2. Efectuarea muncii în echipă
• 3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• 4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
• 5. Aplicarea NPM şi NPSI
• 6. Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare
• 7. Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
• 8. Planificarea activităţii proprii
• 9.Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
• 10. Asigurarea calităţii produselor
• 11. Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit
• 12. Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
• 13. Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
• 14.Prepararea produselor de patiserie / cofetărie
• 15.Prepararea semipreparatelor de patiserie
• 16.Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie / patiserie.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE COFETAR PATISER

4,5 luni (720 ore din acre 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7412.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.