Camerista este persoana care efectuează diferite servicii de curățenie în spațiile hoteliere, în camerele clienților, îngrijește garderoba și obiectele personale ale clienților, se ocupă de tot ceea ce reprezintă serviciile de igienizare, curățare și decorare a spațiilor hoteliere.
În urma cursului, veţi dobândi şi dezvolta abilităţi sociale, precum empatizare cu clienţii/turiştii, capacitatea de folosire adecvată a formulelor reverenţiale, înţelegerea dorinţei clienţilor, abilităţi ce vă vor dubla câştigul la locul de muncă.
De asemenea, vă veți îmbunătăţi spiritul de observaţie a detaliilor, disciplina şi capacitatea de adaptare la munca sub presiune.

Competenţe dobândite
1. Aplicarea normelor igienico-sanitare
2. Aplicarea NPM si NPSI
3. Comunicarea eficientă cu clientii
4. Planificarea activitatii proprii
5. Raportarea activitatii proprii
6. Aranjarea camerei
7. Efectuarea de servicii de curatenie în camere si zone comune
8. Efectuarea de servicii de curatenie in toalete si băi
9. Oferirea de servicii suplimentare

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni (360 ore din care  120 ore teorie si  240 ore practica)

Craiova

CN- 5142.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.