Brutarul, fabrică pâine şi produse de panificaţie prin transformarea făinii şi a adaosurilor respective.
Patiserul, prepară în laborator sau în unităţile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializării.
După ce recepţionează (cantitativ şi calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricaţie.

Competenţe dobândite
1. Aplicarea normelor de securitate si sanatate in muncă si de protectia mediului in industria alimentară
2. Aplicarea notiunilor de microbiologie si a normelor de igienă in industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor si echipamentelor utilizate in industria alimentară
4. Executarea operatiilor de baza in laborator in industria alimentară
5. Fabricarea produselor de panificatie
6. Fabricarea produselor de patiserie
7. Fabricarea produselor fainoase

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE BRUTAR PATISER INTERNATIONAL CRAIOVA

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7412.2.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.