Ghidul de turism este persoana calificată şi specializată care însoţeşte şi asistă turiştii pe toată durata desfăşurării programelor turistice, oferă servicii turistice la nivelul contractului încheiat de turişti cu agenţia, asigură realizarea integrală a programului turistic la standardul de calitate stabilit.
Pregăteşte materiale informative pentru turişti. Oferă informaţii grupului , atât înainte cât şi în timpul programului , asupra desfăşurării programului zilnic; informaţii cu caracter istoric, cultural, geografic, economic. Organizează, la cererea turiştilor, excursii cu caracter opţional. şi activităţi de agrement în situaţia în care programul nu se poate respecta din motive obiective. Gestionează în mod responsabil mijloacele de plată încredinţate pe timpul programului. Face propuneri de îmbunătăţire a programelor turistice pe baza propriei experienţe şi a sugestiilor turiştilor. Rezolvă situaţiile neprevăzute care pot apărea pe parcursul excursiei. Organizează, de comun acord cu turiştii alte activităţi cu caracter recreativ. Aplică reglementările specifice privind protecţia muncii, protecţia mediului, şi protecţia consumatorului. Rezolvă situaţiile neprevăzute care pot apărea pe parcursul excursiei. Se ocupă de finalizarea excursiei prin depunerea dosarului la agenţie în termenul stabilit, dosar ce conţine raportul de ghid şi decontul pentru justificarea avansului primit la plecare. Îşi desfăşoară de obicei activitatea în cadrul agenţiei de turism, ca persoană angajată cu contract permanent dar cel mai des cu contract de colaborare sau ca persoana fizica autorizata

Competenţe dobândite
• Asigurarea normelor privind Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI
• Lucrul în echipă
• Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice
• Oferirea informaţiilor de interes turistic
• Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
• Coordonarea activităţii turistice
• Derularea activităţilor administrative
• Întocmirea programelor opţionale
• Gestionarea fondurilor alocate activităţii
• Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei
• Elaborarea raportului final

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 Luni (720 Ore Din Care 240 Ore Teorie Si 480 Ore Practica)

Craiova

CN- 4221.3.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.