Tehnician cadastru funciar, topograf

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Ocupaţia de tehnician cadastru funciar, topograf, se aplică personalului
de specialitate în domeniul activităţilor de măsurători terestre, cât şi de
cadastru funciar.

Ei vor lucra în unităţi de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel
de unităţi cadastrale, sau în alte asemenea unităţi, unde vor executa lucrări
topografice curente precum şi lucrări de cadastru funciar tehnic şi cadastru
funciar economic.

Ei vor asigura la nivelul localităţilor, operaţiunile necesare publicităţii
imobiliare, contribuind în mod direct la aplicarea şi respectarea legalităţii
în domeniul bunurilor imobiliare precum şi a circulaţiei acestora, în domeniul
evaluării şi bonitării cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul şi dobândirea
dreptului de proprietate, în introducerea cărţilor funciare şi reactualizarea
hărţilor cadastrale, în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale.

Trebuie de asemenea să fie în măsură să execute ridicări topografice pentru executarea
proiectelor de amplasare a construcţiilor, să execute lucrări de artă şi multe alte
lucrări tehnice în intra şi extravilan.

Competenţe dobândite

 • aplicarea în teren a proiectului.
 • asigurarea respectării NPM şi PCI.
 • urmărirea comportării în timp a construcţiilor.
 • furnizarea serviciilor de specialitate.
 • întocmirea documentaţiei de cadastru general.
 • administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul.
 • colectarea şi organizarea informaţiilor.
 • executarea măsurătorilor specifice.
 • organizarea şi coordonarea activităţii echipei.
 • planificarea activităţii.
 • efectuarea calculelor specifice topografiei.
 • elaborarea planurilor topografice.
 • întocmirea schiţelor şi desenelor la scară.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 9 luni-1080 ore (360 ore teorie si 720 ore practica)

Prețul cursului: 2510 LEI.


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
  • Tel: 0761 90 95 34
  • Tel: 0748 59 21 94
  • Tel: 0771 61 42 71
  • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
  • Tel: 0760 51 40 41
  • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
   (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
  • Tel: 0763 24 26 66
  • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Bld. Carol I, nr.5,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
  • Tel: 0757 14 85 81
  • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.