Strungar

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Strungarul este operatorul care realizează lucrări de prelucrări prin aşchiere pe diferite tipuri de strunguri,
pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind SDV-uri, utilajele şi echipamentele specifice tehnologiei de strunjire, indicate
în documentaţia tehnologică.

Strungarul îşi desfăşoară activitatea în ateliere de prelucrări prin aşchiere, ateliere de recondiţionări şi reparaţii.

Principalele activităţi desfăşurate de către strungar sunt:

– alegerea şi utilizarea SDV-urilor şi echipamentelor de strunjire, în vederea realizării de produse finite
(piese metalice si nemetalice, de diferite forme şi dimensiuni, prelucrate din semifabricate de forme şi dimensiuni variate),
în funcţie de procedeul ales şi specificaţiile tehnologice indicate în documentaţia specifică.

– pregătirea operaţiei de strunjire, în funcţie de specificaţiile din fişa tehnologică.

– efectuarea operaţiilor de strunjire, în funcţie de caracteristicile constructive şi funcţionale ale piesei de executat.

Competenţele strungarului se referă, în general, la:

– capacitatea de a cunoaşte şi de a respecta documentaţia tehnică /tehnologică şi de control necesară în activitatea curentă.

– capacitatea de a identifica, de a alege şi de a monitoriza parametrii regimului de aşchiere/tehnologici în funcţie de procedeul ales,
materialele care se utilizează şi echipamentul existent.

– capacitatea de a identifica defectele apărute la piesele prelucrate sau la echipamentele folosite.

– rigurozitatea, corectitudinea şi acurateţea cu care respectă prescripţiile tehnologice.

– spiritul de observaţie, vigilenţa , responsabilitatea cu care efectuează verificarea calităţii execuţiei.

– spiritul de observaţie, rigurozitatea, conştiinciozitatea cu care respectă normele de securitate şi prevenire riscuri,
de protecţia mediului.

– operativitatea şi eficienţa cu care intervine pentru remedierea sau anunţarea defectelor.

Cunoştinţele strungarului pentru realizarea activităţilor se referă, în principal, la:

– procedee de prelucrare prin aşchiere.

– procesul de strunjire.

– noţiuni de desen tehnic, de interpretarea sistemului de toleranţe.

– citirea desenelor de execuţie, a fişelor tehnologice, a planurilor de operaţii.

– tipuri de strunguri şi echipamente de strunjire şi caracteristicile funcţionale specifice.

– prevederile standardelor tehnice, normelor şi normativelor în vigoare specifice proceselor de strunjire.

– noţiuni de bază despre materiale, simbolurile acestora, caracteristici şi mod de comportare.

– defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor strunjire, cauzele care le genere şi modul de eliminare a acestora.

– documentele specifice de realizarea calităţii lucrărilor de strunjire.

– utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare.

– tipuri de aparate de măsură şi control, modul de utilizare a acestora.

– proceduri de întreţinere a utilajelor, SDV-urilor şi echipamentelor din dotare.

Competențe dobândite

 • comunicare în limba maternǎ.
 • comunicare în limbi strǎine.
 • competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie.
 • competenţe informatice.
 • competenţe sociale şi civice.
 • spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat.
 • exprimare şi conştiinţǎ cultura.
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • aplicarea procedurilor de calitate.
 • organizarea locului de muncǎ.
 • întreţinerea echipamentelor de lucru.
 • identificarea SDV-urilor şi echipamentelor necesare strunjirii.
 • pregătirea operaţiei de strunjire.
 • executarea operaţiei de strunjire.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4,5 luni-720 ore (240 ore teorie si 480 ore practica).

Prețul cursului: 1210 LEI.


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
  • Tel: 0761 90 95 34
  • Tel: 0748 59 21 94
  • Tel: 0771 61 42 71
  • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
  • Tel: 0760 51 40 41
  • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
   (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
  • Tel: 0763 24 26 66
  • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Bld. Carol I, nr.5,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
  • Tel: 0757 14 85 81
  • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.