Organizator de spectacole

 

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Organizatorul de spectacole este specialistul care se ocupă de organizarea spectacolelor în cadrul unei
instituţii de spectacole (teatru, operă, filarmonică, ateneu etc.) sau în cadrul unei firme/agenţii specializate în organizarea
de spectacole pentru diverşi beneficiari.

El poate de asemenea lucra pe cont propriu sau poate fi angajat de o firmă/instituţie, pentru a se ocupa exclusiv de
organizarea spectacolelor/evenimentelor acesteia.

În funcţie de contextul în care lucrează, organizatorul de spectacole poate organiza diverse tipuri de spectacole: dramatice,
lirice, coregrafice (dans, balet), spectacole-concurs, concerte, spectacole aniversare, spectacole tematice, spectacole eveniment,
spectacole, emisiuni televizate, spectacole de modă, spectacole de varietăţi, spectacole omagiale, spectacole de gală, spectacole
de televiziune, spectacole umoristice, spectacole de circ, spectacole de divertisment, festivaluri, spectacole de imagine,
spectacole de campanie, spectacole folclorice etc.

Organizatorul de spectacole elaborează proiectul de spectacol, stabilind caracteristicile generale, conţinutul spectacolului,
planul de organizare şi necesarul de resurse, în funcţie de cerinţele beneficiarilor, preferinţele şi caracteristicile publicului
ţintă şi potenţialul artistic existent, ţinând cont de caracteristicile pieţei spectacolelor.

Organizatorul de spectacole asigură încheierea contractelor cu colaboratorii necesari pentru organizarea spectacolului,
dovedind capacităţi de negociere şi colaborare eficientă, asigurând de asemenea o bună derulare a relaţiilor contractuale.

Organizatorul de spectacole elaborează programul şi scenariul derulării spectacolului, în funcţie de proiectul iniţial şi
potenţialul artistic disponibil, în mod atractiv şi cursiv pentru captarea şi menţinerea interesului publicului.

Organizatorul de spectacole se ocupă de coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului, urmărind punerea la punct a
programului artistic, amenajarea locaţiei, dotările tehnice necesare şi toate cerinţelor de organizare şi pregătire prin
instruirea şi monitorizarea echipelor de specialitate implicate în realizarea spectacolului.

Organizatorul de spectacole asigură de asemenea promovarea spectacolului conform unui plan bine stabilit, asigurând logistica
necesară prin colaborarea cu personalul calificat din organizaţii specializate.

Organizatorul de spectacole coordonează desfăşurarea spectacolului, furnizând materialele necesare participanţilor, asigurând
o bună colaborare între echipele de specialitate implicate, supervizând permanent activitatea acestora pentru derularea cursivă
a programului artistic, fără decalaje şi disfuncţionalităţi.

După desfăşurarea spectacolului, organizatorul de spectacole se ocupă de gestionarea activităţilor post-spectacol, onorând
angajamentele faţă de părţile implicate în spectacol, asigurând returnarea bunurilor către furnizori în bune condiţii, realizarea
analizei financiare, raportului final, şi a portofoliului spectacolului.

Competențe dobândite

 • comunicarea interactivă.
 • lucrul în echipă.
 • planificarea activităţii proprii.
 • comunicarea în limbi străine (opţională).
 • aplicarea normelor S.S.M şi P.S.I.
 • elaborarea proiectului spectacolului.
 • derularea activităţii contractuale cu colaboratorii.
 • elaborarea programului spectacolului.
 • coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului.
 • promovarea spectacolului.
 • coordonarea desfăşurării spectacolului.
 • gestionarea activităţilor post-spectacol.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

Durata cursului:1 luna – 90 ore

Prețul cursului: 1010 LEI.

 


Formular de înscriere

 

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

 

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
 • Tel: 0761 90 95 34
 • Tel: 0748 59 21 94
 • Tel: 0771 61 42 71
 • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
 • Tel: 0760 51 40 41
 • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
  (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
 • Tel: 0763 24 26 66
 • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Bld. Carol I, nr.5,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
 • Tel: 0757 14 85 81
 • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.