Macelar

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Ocupaţia de măcelar se referă la activităţile de preluare şi pregătire a animalelor pentru sacrificare,
suprimare a vieţii animalelor, prelucrare iniţială şi finală a carcaselor de carne, ambalare, etichetare transport şi
depozitare a produselor şi valorificare componente provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină,
porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat sălbatic, a căror carne este destinată consumului uman.

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate şi autorizate sanitar veterinar – abatoare.

După gradul de dotare tehnică şi capacitate, unităţile pot fi tip complex industrial cu profil larg de tăiere animale şi industrializare,
abatoare specializate numai pentru tăiere animale, conservare carne şi industrializare limitată sau pot fi abatoare mici care de regulă sunt
unităţi cu dotare simplă şi capacitate limitată.

Conform nivelului 2 de responsabilitate, măcelarul realizează corect operaţiile, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor
de lucru, anatomiei şi fiziologiei animalelor, normelor de protecţie şi bunăstarea animalelor, tehnologiei, destinaţiei cărnurilor, organelor şi
subproduselor ce rezultă din tăiere, etc.

Însuşirea competenţelor necesare ocupaţiilor din industria alimentară, au ca rezultat aplicarea eficientă şi responsabilă a normelor de
securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate maximă, precum şi realizarea
la termen a lucrărilor repartizate prin organizarea corectă a activităţilor proprii.

Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea măcelarului, o atenţie permanentă acordându-se igienei produselor,
a locului de muncă, igienei individuale şi a echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea
realizării produselor sigure şi de bună calitate.

Competențe dobândite

 • aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
 • aplicarea normelor de protecţia mediului.
 • organizarea activităţii proprii.
 • aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
 • întocmirea documentelor specifice.
 • preluarea animalelor pentru sacrificare.
 • pregătirea animalelor pentru sacrificare.
 • suprimarea vieţii animalelor – prelucrarea iniţială.
 • prelucrarea finală a carcaselor de carne.
 • ambalarea şi etichetarea cărnii şi subproduselor de abator.
 • transportul şi depozitarea cărnii şi subproduselor de abator.
 • valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 2,5 luni

360 ore din care  120 ore terie si 240 ore practica

Prețul cursului: 1010 LEI.


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
  • Tel: 0761 90 95 34
  • Tel: 0748 59 21 94
  • Tel: 0771 61 42 71
  • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
  • Tel: 0760 51 40 41
  • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
   (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
  • Tel: 0763 24 26 66
  • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Bld. Carol I, nr.5,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
  • Tel: 0757 14 85 81
  • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.