Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Lăcătuşul mecanic de intretinere si reparatii universale, se ocupă în principal cu asamblarea utilajelor şi
efectuarea probelor de funcţionare, asigurarea funcţionării maşinilor, utilajelor
şi a echipamentelor mecanice, diagnosticarea funcţionarii acestora, efectuarea
măsurătorilor mecanice de precizie şi întocmirea rapoartelor de întreţinere-reparaţii,
realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice, precum
şi remedierea defecţiunilor acestora.

Competenţe dobândite

 • comunicare în limba maternă.
 • comunicare în limbi străine.
 • competenţa matematică şi competenţa de bază în ştiinţă şi tehnologie.
 • competenţe informatice.
 • competenţa de a învăţa să înveţi.
 • competenţe sociale şi civice.
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.
 • exprimare şi conştiinţă culturală.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • aplicarea procedurilor de calitate.
 • organizarea locului de muncă.
 • diagnosticarea stării de funcţionare.
 • întreţinerea curentă a maşinii.
 • remedierea defecţiunilor.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4,5 luni

720 ore  din care 240 ore teorie si 480 ore practica

PRETUL CURSULUI: 1210 LEI


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
  • Tel: 0761 90 95 34
  • Tel: 0748 59 21 94
  • Tel: 0771 61 42 71
  • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
  • Tel: 0760 51 40 41
  • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
   (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
  • Tel: 0763 24 26 66
  • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Bld. Carol I, nr.5,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
  • Tel: 0757 14 85 81
  • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.