Laborant pentru construcții

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Ocupaţia de laborant este specifică mai multor sectoare de activitate.

Laborantul pentru construcţii, însă îşi desfăşoară exclusiv activitatea în sectorul de construcţii.

Lucrează de obicei în localuri permanente ale laboratorului, dar şi în afara localurilor permanente ale
laboratorului sau în localuri asociate temporar ori mobile.

Trebuie să aibă cunoştinţe în ceea ce priveşte materialele asupra cărora efectuează încercări, materialele
consumabile care se folosesc la încercări, condiţiile de microclimat impuse de procedurile de lucru din laboratoare
pentru depozitarea şi conservarea în condiţii corespunzătoare a probelor, precum şi pentru efectuarea încercărilor
şi evacuarea deşeurilor fără afectarea factorilor de mediu.

De asemenea, laborantul în construcţii este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să
intervină corect în caz de accident.

Laborantul în construcţii prelevează probe de materiale şi produse, recepţionează probe de la clienţi, efectuează
încercări, calculează rezultatele finale ale caracteristicilor determinate.

În efectuarea încercărilor fizice, mecanice, chimice, utilizează numai echipamente de lucru care sunt acceptate
în urma verificărilor interne şi externe.

Realizează evidenţele din cadrul laboratorului: etichetează sau inscripţionează probele, intrările în laborator
a probelor sunt consemnate în registrul deintrare, parametrii microclimatului sunt înregistraţi în registre de evidenţă
pentru sălile de depozitare şi de lucru, stocul de materiale este înregistrat în registrul de evidenţă a materialelor
consumabile, verificările echipamentelor în registrul de verificări interne, rezultatele incercărilor sunt consemnate în
formulare stabilite prin procedurile de lucru, arhivează înregistrările.

În desfăşurarea activităţilor de incercări trebuie să respecte întocmai documentele calităţii: proceduri,
instrucţiuni, să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor laboratorului.

Principalele funcţii îndeplinite de laborantul în construcţii sunt următoarele:

– efectuarea activităţilor de eşantionare;

– pregătirea echipamentelor de lucru şi materialelor consumabile;

– obţinerea probei de laborator;

– efectuarea încercărilor;

– calcularea rezultatelor finale şi arhivarea înregistrărilor;

Laborantul în construcţii dovedeşte competenţe cheie în ceea ce priveşte: comunicarea în diverse contexte
profesionale în care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate, uşurinţa de utilizare a calculului
numeric, capacitatea şi disponibilitatea de a aplica modalităţi matematice de prezentare, folosirea informaţiilor
din procedurile şi standardele referitoare la activitatea sa.

Totodată, laborantul în construcţii foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca, evalua, produce, prezenta
şi schimba informaţii, precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor reţele de colaborare prin Internet,
conştientizează propriul proces de învăţare identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi
asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi.

De asemenea, dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa
socială şi profesională.

Laborantul în construcţii participă la instruirile care se efectuează în laborator conform programului anual de
instruire şi este autorizat intern.

Participă obligatoriu la toate testările la care este solicitat de managementul laboratorului.

Competenţe dobândite

 • comunicare în limba română.
 • competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie.
 • a învăţa să înveţi.
 • competenţe sociale şi civice.
 • competenţe informatice.
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • întreţinerea echipamentelor de lucru.
 • efectuarea activităţilor de eşantionare.
 • pregătirea echipamentelor de lucru şi materialelor consumabile.
 • obţinerea probei de laborator.
 • efectuarea încercărilor.
 • calcularea rezultatelor finale şi arhivarea înregistrărilor.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 7 luni

1080 ore din care  360 ore teorie si  720 ore practică.

PRETUL CURSULUI: 2510 LEI


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
  • Tel: 0761 90 95 34
  • Tel: 0748 59 21 94
  • Tel: 0771 61 42 71
  • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
  • Tel: 0760 51 40 41
  • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
   (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
  • Tel: 0763 24 26 66
  • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Bld. Carol I, nr.5,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
  • Tel: 0757 14 85 81
  • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.