Laborant chimist

 

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Prezentul standard se referă la activitățile desfășurate de laboranții din domeniul serviciilor
de alimentare cu apă
, cuprinzând competențele necesare.

Activitățile desfășurate de laboranții din domeniul serviciilor de alimentare cu apă sunt următoarele:

– menținerea în stare de utilizare a materialelor și instrumentelor pentru prelevare și analize;

– curățarea și pregătirea materialelor și instrumentelor pentru analize microbiologice (specifice numai pentru
compartimentele de microbiologie ale laboratoarelor de alimentări cu apă);

– recoltarea probelor de apă din fluxul de tratare si distribuție, inclusiv conservarea și transportul acestora la
punctele de efectuare a analizelor;

– pregătirea probelor și soluțiilor de lucru pentru efectuarea analizelor volumetrice;

– efectuarea cântăririlor, inclusiv verificarea balanțelor analitice și aducerea la masă constantă a probelor;

– stabilirea factorilor de corecție și efectuarea determinărilor volumetrice;

– efectuarea determinărilor prin metode instrumentale, incluzând verificarea aparatelor, etalonarea / calibrarea
curentă și realizarea determinărilor propriu-zise;

– participarea la realizarea de analize microbiologice (specifică numai pentru compartimentele de microbiologie
ale laboratoarelor de alimentări cu apă), incluzând însămânțarea probelor și incubarea acestora;

– calcularea și verificarea rezultatelor cu semnalarea abaterilor.

Realizarea activitătilor specificate anterior, considerate ca principale, implică următoarele activități suport:

– asigurarea cu materiale a locului de muncă, incluzând estimarea necesarului, verificarea, transportul și
depozitarea acestora;

– aplicarea normelor de protecția muncii și paza și stingerea incendiilor, inclusiv luarea măsurilor de prim ajutor
si raportarea pericolelor potențiale și a incidentelor;

– aplicarea normelor de igiena muncii prin obținerea avizului favorabil al medicului, urmărirea stării de
sănătate proprii și asigurarea igienei la locul de muncă.

Totodată, procesul de muncă presupune ca laboranții din domeniul serviciilor de alimentare cu apă:

– să comunice eficient, realizând transmiterea și primirea informațiilor și prin participarea la discuții în grup
pe teme profesionale;

– să lucreze în echipă, având în vedere identificarea sarcinilor proprii și participarea la realizarea sarcinilor
care le revin în cadrul echipei.

Competenţe dobândite

 • comunicarea la locul de muncă
 • desfăşurarea activităţii în echipă.
 • aplicarea normelor de igiena muncii.
 • aplicarea N.P.M şi P.S.I.
 • asigurarea materialelor la locul de muncă.
 • calculul şi verificarea rezultatelor.
 • efectuarea analizelor microbiologice.
 • efectuarea cântăririlor.
 • efectuarea determinărilor prin metode instrumentale.
 • efectuarea titrărilor.
 • întreţinerea şi depozitarea materialelor şi instrumentelor pentru prelevare şi analize.
 • pregătirea probelor pentru analize biologice.
 • pregătirea soluţiilor de lucru pentru analize volumetrice.
 • prelevarea probelor.
 • sterilizarea materialelor şi instrumentelor pentru analize microbiologice.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 120 ore.

PRETUL CURSULUI: 1200 LEI

 


Formular de înscriere

 

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

 

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
 • Tel: 0761 90 95 34
 • Tel: 0748 59 21 94
 • Tel: 0771 61 42 71
 • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
 • Tel: 0760 51 40 41
 • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
  (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
 • Tel: 0763 24 26 66
 • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Bld. Carol I, nr.5,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
 • Tel: 0757 14 85 81
 • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.