Instructor / preparator formare

 

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Cursul de instructor/ preparator formare este destinat persoanelor interesate de educaţia adulţilor,
absolvenţilor de studii medii care doresc să deruleze activităţi cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu
experienţă informală în formare, care necesită o certificare, organizaţiilor care doresc să se iniţieze/ dezvolte
competenţe necesare în desfăşurarea activităţilor de formare.

Competențe dobândite

 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare.
 • asigurarea managementului procesului de instruire.
 • evaluarea activităţilor de formare.
 • asigurarea functionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru.
 • dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate.
 • asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale.
Condiţii de înscriere

Acest curs se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau absolvenţilor cu examen de diplomă a
unei şcoli postliceale în domeniu, după efectuarea unui stagiu de cel puţin 5 ani în producţie.

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (minimum absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau absolvent cu examen de diplomă a
  unei şcoli postliceale în domeniu).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 1 lună

80 ore  din care 30 ore teorie si  50 ore practică

PRETUL CURSULUI: 710 LEI

 


Formular de înscriere

 

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

 

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
 • Tel: 0761 90 95 34
 • Tel: 0748 59 21 94
 • Tel: 0771 61 42 71
 • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
 • Tel: 0760 51 40 41
 • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
  (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
 • Tel: 0763 24 26 66
 • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Bld. Carol I, nr.5,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
 • Tel: 0757 14 85 81
 • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.