Dulgher- tâmplar-parchetar

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Dulgherul-tâmplar-parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se
compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi
finisaje la interior şi exterior, executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale
construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montarea
elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate, montarea
pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de
parchet laminat), executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

În principal dulgherul-tâmplar-parchetar are de efectuat următoarele activităţi:

– citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu pentru executarea lucrărilor în
conformitate cu proiectul de execuţie.

– efectuează calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea
lucrărilor de dulgherie/tâmplărie.

– măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu
proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.

– organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii de dulgherie/ tâmplărie.

– verifică calitatea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi
normativele în vigoare, remediază defecţiunile apărute astfel încât lucrările executate să
corespundă cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.

Competențe dobândite

 • comunicarea interactivă la locul de muncă.
 • efectuarea unor calcule matematice simple.
 • identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii.
 • aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
 • utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
 • respectarea N.T.S.M. şi P.S.I.
 • executarea schelelor.
 • executarea cofrajelor.
 • montarea panourilor prefabricate.
 • executarea pardoselilor din lemn.
 • executarea acoperişului tip şarpantă.
 • încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).
Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4,5 luni

720 ore din care  240 ore teorie  si 480 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1210 LEI


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
  • Tel: 0761 90 95 34
  • Tel: 0748 59 21 94
  • Tel: 0771 61 42 71
  • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
  • Tel: 0760 51 40 41
  • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
   (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
  • Tel: 0763 24 26 66
  • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


  • Bld. Carol I, nr.5,
   (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
  • Tel: 0757 14 85 81
  • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.