Acceptă provocările!Decide singur pentru 2%!A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Acceptă provocările!

Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a dobândi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare în contextul actualei economii bazate pe cunoaştere. Educaţia şi formarea profesională deţin un rol-cheie în acest sens. A.C.C.R.C International este principala organizaţie implicată în formarea profesională în judeţul Gorj.

Read More

Decide singur pentru 2%!

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-guvernamentală, în cazul de faţă Asociaţiei de consiliere, calificare şi reformare în carieră Gorj. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Read More

A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Asociaţia de consiliere, calificare şi reformare în carieră iNTERNATIONALj este acreditată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

Read More

Cosar

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

  Munca unui coşar, este de a curăţa, inspecta, întreține și a repara coșurile, utilităţile de evacuare
a fumului şi diferite echipamente de încalzire.

  Activitatea de coşerit are un caracter de prestări de servicii şi cuprinde atât lucrări obligatorii, care se
execută în mod planificat, la anumite intervale de timp stabilite, precum şi lucrări facultative, care se efectuează
la cerererea beneficiarilor sau atunci când coşarul constată necesitatea executării acestora.

  Lucrările de coşerit se execută de către personal calificat din cadrul întreprinderiilor sau secţiilor
organizate în acest scop.

  Lucrările aferente activităţii de coşerit, se desfăşoară prin natura lor:

  – în interiorul clădirilor şi în aer liber;

  – cu mijloace de muncă manuale;

  – cu scule şi echipament de protecţie corespunzătoare;

  – la temperatura mediului ambiant şi în condiţii de vreme schimbătoare;

  – la înălţime, în condiţii greu accesibile şi de risc;

  – la lumina zilei sau la lumina artificială corespunzătoare;

  – în condiţii de murdărie, cenuşă, funingine şi praf;

  – pe arii extinse (un sector dintr-un oraş, unul sau mai multe sate în mediul rural).

  Coşarii sunt instruiţi pentru protecţia mediului şi tehnicii de igienă şi securitate a muncii.

  Pentru reducerea timpului deplasărilor se recomandă să se asigure biciclete sau condiţii de utilizare a
mijloacelor de transport în comun.

  Obligaţiile coşarului sunt următoarele:

  – să curăţe coşurile si utilitatile de evacuare a fumului, coşurile industriale, cazanele de la centralele termice,
cazanele industriale, cuptoarele precum și camerele de fum;

  – să curăţe coşurile fabricilor, să colecteze şi să deverseze funinginea;

  – să cureţe incineratoare precum şi sistemele de evacuare ale acestora;

  – să facă mici reparații la echipamentele de încălzire, să înlăture defectele: sa înlocuiască anumite
piese simple (accesorii);

  – să facă lucrări de căptuşire a căminelor cu cărămidă refractară;

  – să facă inspecţii tehnice acolo unde se cer aprobări de funcţionare şi să facă inspecţii pentru prevenirea
incendiilor;

  Dintre lucrările obligatorii fac parte:

  – curăţarea coşurilor de toate tipurile şi a canalelor de fum;

  – arderea coşurilor, burlanelor grătarelor;

  – verificarea şi sondarea cu bilă metalică a coşurilor noi şi a celor reparate la clădirile inalte.

  Dintre lucrările considerate facultative fac parte următoarele:

  – desfundarea coşurilor;

  – curăţarea sobelor de gătit, a sobelor de încălzit (metalice sau din teracotă), a cuptoarelor, cazanelor,
curăţarea burlanelor, scoaterea cuiburilor de păsări, precum şi alte lucrări efectuate la cerererea clienţilor.

Competenţe dobândite

 • comunicare interactivă.
 • lucrul în echipă.
 • organizarea activităţii proprii.
 • aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de P.S.I.
 • asigurarea necesarului de materiale.
 • întreţinerea sculelor şi echipamentelor de lucru.
 • curăţarea coşurilor prin măturare, fără ardere.
 • curăţarea coşurilor prin ardere.
 • curăţarea coşurilor la clădiri înalte prin ardere.
 • curăţarea cazanelor pentru foc.
 • curăţarea cuptoarelor şi a sobelor de gătit sau încălzit.
 • curăţarea burlanelor din tablă.
 • scoaterea cuiburilor de păsări din coşuri.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 9 săptămâni – (360 ore = 120 ore teorie + 240 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 600 LEIFormular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:  

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
 • Tel: 0761 90 95 34
 • Tel: 0748 59 21 94
 • Tel: 0771 61 42 71
 • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
 • Tel: 0760 51 40 41
 • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
  (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
 • Tel: 0763 24 26 66
 • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Bld. Carol I, nr.5,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
 • Tel: 0757 14 85 81
 • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.