Cosar

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Munca unui coşar, este de a curăţa, inspecta, întreține și a repara coșurile, utilităţile de evacuare
a fumului şi diferite echipamente de încalzire.

Activitatea de coşerit are un caracter de prestări de servicii şi cuprinde atât lucrări obligatorii, care se
execută în mod planificat, la anumite intervale de timp stabilite, precum şi lucrări facultative, care se efectuează
la cerererea beneficiarilor sau atunci când coşarul constată necesitatea executării acestora.

Lucrările de coşerit se execută de către personal calificat din cadrul întreprinderiilor sau secţiilor
organizate în acest scop.

Lucrările aferente activităţii de coşerit, se desfăşoară prin natura lor:

– în interiorul clădirilor şi în aer liber;

– cu mijloace de muncă manuale;

– cu scule şi echipament de protecţie corespunzătoare;

– la temperatura mediului ambiant şi în condiţii de vreme schimbătoare;

– la înălţime, în condiţii greu accesibile şi de risc;

– la lumina zilei sau la lumina artificială corespunzătoare;

– în condiţii de murdărie, cenuşă, funingine şi praf;

– pe arii extinse (un sector dintr-un oraş, unul sau mai multe sate în mediul rural).

Coşarii sunt instruiţi pentru protecţia mediului şi tehnicii de igienă şi securitate a muncii.

Pentru reducerea timpului deplasărilor se recomandă să se asigure biciclete sau condiţii de utilizare a
mijloacelor de transport în comun.

Obligaţiile coşarului sunt următoarele:

– să curăţe coşurile si utilitatile de evacuare a fumului, coşurile industriale, cazanele de la centralele termice,
cazanele industriale, cuptoarele precum și camerele de fum;

– să curăţe coşurile fabricilor, să colecteze şi să deverseze funinginea;

– să cureţe incineratoare precum şi sistemele de evacuare ale acestora;

– să facă mici reparații la echipamentele de încălzire, să înlăture defectele: sa înlocuiască anumite
piese simple (accesorii);

– să facă lucrări de căptuşire a căminelor cu cărămidă refractară;

– să facă inspecţii tehnice acolo unde se cer aprobări de funcţionare şi să facă inspecţii pentru prevenirea
incendiilor;

Dintre lucrările obligatorii fac parte:

– curăţarea coşurilor de toate tipurile şi a canalelor de fum;

– arderea coşurilor, burlanelor grătarelor;

– verificarea şi sondarea cu bilă metalică a coşurilor noi şi a celor reparate la clădirile inalte.

Dintre lucrările considerate facultative fac parte următoarele:

– desfundarea coşurilor;

– curăţarea sobelor de gătit, a sobelor de încălzit (metalice sau din teracotă), a cuptoarelor, cazanelor,
curăţarea burlanelor, scoaterea cuiburilor de păsări, precum şi alte lucrări efectuate la cerererea clienţilor.

Competenţe dobândite

 • comunicare interactivă.
 • lucrul în echipă.
 • organizarea activităţii proprii.
 • aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de P.S.I.
 • asigurarea necesarului de materiale.
 • întreţinerea sculelor şi echipamentelor de lucru.
 • curăţarea coşurilor prin măturare, fără ardere.
 • curăţarea coşurilor prin ardere.
 • curăţarea coşurilor la clădiri înalte prin ardere.
 • curăţarea cazanelor pentru foc.
 • curăţarea cuptoarelor şi a sobelor de gătit sau încălzit.
 • curăţarea burlanelor din tablă.
 • scoaterea cuiburilor de păsări din coşuri.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 3 LUNI

360 ore din care  120 ore teorie si  240 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1010 LEI


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

 

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 •  
  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 •  
  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 
Locul de desfăşurare (partea teoretică)
Imagine
ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA  DR. TR. SEVERIN- BLD CAROL I NR.6 ( INCINTA INTERNATULUI LICEULUI TRAIAN, PARTER, JUD. MEHEDINI, Tel:  0352/425.544, 0352/401.078,  0757/148.581, 0757/265.689,  e- mail: accrcinternational@yahoo.com
Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- TG JIU- STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65, ET.2, CAM.20,  JUD. GORJ, Tel: 0353/418.580, 0761/909.534, 0728/407.221, e- mail: officegorj_accrcgorj@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA -CRAIOVA: CALEA BUCURESTI,NR. 13,BL. 9,SC. 2,ET.2,AP. 17, vis-a-vis de Teatrul National din Craiova, JUD. DOLJ, Tel:  0760/514.041, 0251/591.469, e- mail: gorjaccrc@yahoo.com,
Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- SLATINA:  STR. PRIMAVERII, NR.26, Bl.9, SC. B, AP 3, PARTER, JUD. OLT,  Tel: 0249/437.320, 0763/242.666, e- mail:officegorj_accrcslatina@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- PITESTI: str.ZORILOR NR 20  ( incinta internatului Liceului nr.1 Dacia Pitesti
etajul 1- vis-a-vis de ANPC-PITESTI) , cam., 15, JUD. ARGES, Tel. 0348/423.350,0760/033.358, e- mail: accrcgorj.pitesti@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA-
Imagine
RAMNICU VILCEA: Calea lu Traian, Nr.147,Bl.D2,
Et. 1,Birou Nr. 3, JUD. VALCEA, Tel 0764/117.720,
0250/731.887, e- mail:officevilcea_accrcinternational@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- REȘIȚA:
Imagine
Str. Petru Maior,nr.2,Bl.800, et.3. cam.342/343,
JUD. CARAS-SEVERIN,  Tel.0767/475.417,
0255/244.954,e- mail: accrcresita@yahoo.com
 •  ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- ALBA IULIA
Imagine
: Str. TRIBUNALULUI  Nr. 3 , JUD. ALBA  (In spatele
Consiliului Judetean Alba Iulia.) Tel: 0764/488.307, e- mail:accrcalba@yahoo.com.
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- DEVA :
Imagine
Str. Mihai Eminescu  bl.42 ,ap.4  (vis-a-vis de
Centrul Comercial MAXXA.) JUD. HUNEDOARA,
Tel: 0764/886.288, e- mail:accrcdeva@yahoo.com
În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: , ARAD, TULCEA, BIHOR, TIMISOARA, SIBIU , ALEXANDRIA, SI BRASOV