Artificier mina

Domeniul de activitate

Alte industrii şi servicii.

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

Artificierul de mină, execută urmatoarele operaţii:

– operaţii de realizare a găurilor şi pregătirea detonării.

– transportă şi depozitează explozivul.

– verifică vizual explozivul.

– realizează şi verifică circuitul de împuşcare.

– declanşează explozivul.

– colectează şi predă restul de exploziv rămas nedetonat.

Artificierul de mină are obligaţia să se prezinte la locul de muncă apt şi în deplină capacitate de muncă.

Ocupaţia de artificier de mină este practicată în mine pentru exploatări miniere, în vederea extragerii
substanţelor minerale utile.

Pentru îndeplinirea în bune condiţii a activităţilor specifice, artificierul de mină îşi organizează complet
locul de muncă la începerea lucrărilor.

Activităţile se desfăşoară în subteran, în spaţii închise, cu temperatură şi umiditate variabile.

Pentru eficientizarea activităţii, artificierul se preocupă de buna funcţionare a sculelor, uneltelor şi
dispozitivelor, aplicând permanent proceduri de întreţinere a acestora.

Pe parcursul activităţii sale, artificierul respectă regulile de protecţia muncii, legislaţia în vigoare
privind sănătatea în muncă şi intervenţiile în caz de urgenţă.

Pentru a fi permanent informat asupra moduluide execuţie a sarcinilor specifice de lucru, el participă la
instructajele care se organizează periodic în unitatea de lucru.

Artificierul execută lucrări de calitate, atât sub aspectul materialelor folosite cât şi din punct de vedere
funcţional.

Artificierul de mină dovedeşte competenţe de comunicare în diferite contexte profesionale, atât cu şefii ierarhici
cât şi cu colegii de muncă, utilizând cu corectitudine limbajul de specialitate.

Competenţe dobândite

 • comunicare în limba oficială.
 • comunicare în limbi străine.
 • competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
 • competenţe informatice.
 • competenţa de a învăţa.
 • competenţe sociale şi civice.
 • competenţe antreprenoriale.
 • competenţa de exprimare culturală.
 • organizarea locului de muncă.
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • dezvoltarea performanţelor profesionale.
 • utilizarea echipamentelor de lucru.
 • detonarea explozivilor.
 • transportarea şi depozitarea explozivilor.
 • distrugerea explozivilor.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 1 lună – (160 ore = 40 ore teorie + 120 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1010 LEI


Formular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)
Imagine

ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA  DR. TR. SEVERIN- BLD CAROL I NR.6 ( INCINTA INTERNATULUI LICEULUI TRAIAN, PARTER, JUD. MEHEDINI, Tel:  0352/425.544, 0352/401.078,  0757/148.581, 0757/265.689,  e- mail: accrcinternational@yahoo.com

Imagine

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- TG JIU- STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65, ET.2, CAM.20,  JUD. GORJ, Tel: 0353/418.580, 0761/909.534, 0728/407.221, e- mail: officegorj_accrcgorj@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA -CRAIOVA: CALEA BUCURESTI,NR. Imagine13,BL. 9,SC. 2,ET.2,AP. 17, vis-a-vis de Teatrul National din Craiova, JUD. DOLJ, Tel:  0760/514.041, 0251/591.469, e- mail: gorjaccrc@yahoo.com,

Imagine

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- SLATINA:  STR. PRIMAVERII, NR.26, Bl.9, SC. B, AP 3, PARTER, JUD. OLT,  Tel: 0249/437.320, 0763/242.666, e- mail:officegorj_accrcslatina@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- PITESTI: str.ZORILOR NR 20  ( incinta internatului Liceului nr.1 Dacia PitestiImagine

etajul 1- vis-a-vis de ANPC-PITESTI) , cam., 15, JUD. ARGES, Tel. 0348/423.350,0760/033.358, e- mail: accrcgorj.pitesti@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA-

RAMNICU VILCEA: Calea lu Traian, Nr.147,Bl.D2,Imagine

Et. 1,Birou Nr. 3, JUD. VALCEA, Tel 0764/117.720,

0250/731.887, e- mail:officevilcea_accrcinternational@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- REȘIȚA:

Str. Petru Maior,nr.2,Bl.800, et.3. cam.342/343,Imagine

JUD. CARAS-SEVERIN,  Tel.0767/475.417,

0255/244.954,e- mail: accrcresita@yahoo.com

 •  ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- ALBA IULIA

: Str. TRIBUNALULUI  Nr. 3 , JUD. ALBA  (In spatele Imagine

Consiliului Judetean Alba Iulia.) Tel: 0764/488.307, e- mail:accrcalba@yahoo.com.

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- DEVA :

Str. Mihai Eminescu  bl.42 ,ap.4  (vis-a-vis deImagine

Centrul Comercial MAXXA.) JUD. HUNEDOARA,

Tel: 0764/886.288, e- mail:accrcdeva@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: , ARAD, TULCEA, BIHOR, TIMISOARA, SIBIU , ALEXANDRIA, SI BRASOV