Acceptă provocările!Decide singur pentru 2%!A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Acceptă provocările!

Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a dobândi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare în contextul actualei economii bazate pe cunoaştere. Educaţia şi formarea profesională deţin un rol-cheie în acest sens. A.C.C.R.C International este principala organizaţie implicată în formarea profesională în judeţul Gorj.

Read More

Decide singur pentru 2%!

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-guvernamentală, în cazul de faţă Asociaţiei de consiliere, calificare şi reformare în carieră Gorj. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor.

Read More

A.C.C.R.C Internatioalj este certificată ISO 9001:2008

Asociaţia de consiliere, calificare şi reformare în carieră iNTERNATIONALj este acreditată ISO 9001 : 2008 - Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

Read More

Artificier mina

Domeniul de activitate

  Alte industrii şi servicii.

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

  Artificierul de mină, execută urmatoarele operaţii:

  – operaţii de realizare a găurilor şi pregătirea detonării.

  – transportă şi depozitează explozivul.

  – verifică vizual explozivul.

  – realizează şi verifică circuitul de împuşcare.

  – declanşează explozivul.

  – colectează şi predă restul de exploziv rămas nedetonat.

  Artificierul de mină are obligaţia să se prezinte la locul de muncă apt şi în deplină capacitate de muncă.

  Ocupaţia de artificier de mină este practicată în mine pentru exploatări miniere, în vederea extragerii
substanţelor minerale utile.

  Pentru îndeplinirea în bune condiţii a activităţilor specifice, artificierul de mină îşi organizează complet
locul de muncă la începerea lucrărilor.

  Activităţile se desfăşoară în subteran, în spaţii închise, cu temperatură şi umiditate variabile.

  Pentru eficientizarea activităţii, artificierul se preocupă de buna funcţionare a sculelor, uneltelor şi
dispozitivelor, aplicând permanent proceduri de întreţinere a acestora.

  Pe parcursul activităţii sale, artificierul respectă regulile de protecţia muncii, legislaţia în vigoare
privind sănătatea în muncă şi intervenţiile în caz de urgenţă.

  Pentru a fi permanent informat asupra moduluide execuţie a sarcinilor specifice de lucru, el participă la
instructajele care se organizează periodic în unitatea de lucru.

  Artificierul execută lucrări de calitate, atât sub aspectul materialelor folosite cât şi din punct de vedere
funcţional.

  Artificierul de mină dovedeşte competenţe de comunicare în diferite contexte profesionale, atât cu şefii ierarhici
cât şi cu colegii de muncă, utilizând cu corectitudine limbajul de specialitate.

Competenţe dobândite

 • comunicare în limba oficială.
 • comunicare în limbi străine.
 • competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
 • competenţe informatice.
 • competenţa de a învăţa.
 • competenţe sociale şi civice.
 • competenţe antreprenoriale.
 • competenţa de exprimare culturală.
 • organizarea locului de muncă.
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului.
 • dezvoltarea performanţelor profesionale.
 • utilizarea echipamentelor de lucru.
 • detonarea explozivilor.
 • transportarea şi depozitarea explozivilor.
 • distrugerea explozivilor.
Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secţiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
  partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 1 lună – (160 ore = 40 ore teorie + 120 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1000 LEIFormular de înscriere

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Nume*:    

E-mail*:   

Telefon*: 

Alegeţi cursul*:  

Subiect*:  

Mesaj*:


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRELocul de desfăşurare (partea teoretică)

TG. JIU, jud. Gorj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Tudor Vladimirescu, nr.65, cam.20.
 • Tel: 0761 90 95 34
 • Tel: 0748 59 21 94
 • Tel: 0771 61 42 71
 • Fax: 0353 41 85 80
 • officegorj_accrcgorj@yahoo.com

CRAIOVA, jud. Dolj


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Str. Constantin Brâncuşi, nr.17, etaj.1,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brancuşi).
 • Tel: 0760 51 40 41
 • Tel: 0251 59 14 69
 • gorjaccrc@yahoo.com

SLATINA, jud. Olt


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Aleea Rozelor, nr.5, corpul A, parter,
  (în incinta Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu).
 • Tel: 0763 24 26 66
 • Tel/Fax: 0249 43 73 20
 • officegorj_accrcslatina@yahoo.com

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi


Click pe imagine pentru harta mărită!


 • Bld. Carol I, nr.5,
  (în incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Auto).
 • Tel: 0757 14 85 81
 • Tel: 0352 42 55 44
 • accrcinternational@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: RÂMNICU-VÂLCEA, ARAD, PITEŞTI, REŞIŢA, PETROŞANI.