BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE- SPECIALIZARE- COD COR-262202


DESCRIEREA OCUPATIEI

Bibliotecarul cu studii superioare este specialistul responsabil cu organizarea unei biblioteci şi a conţinutului info-documentar al acesteia precum şi cu asigurarea accesului la informaţii şi documente pentru toate categoriile de beneficiari.

Misiunea fundamentală a profesiei este aceea de a achiziţiona documente şi informaţii în scop profesional, de a le prelucra în scopul creşterii valorii pentru care sunt folosite şi de a le administra, făcându-le accesibile utilizatorilor persoane fizice sau unor diverse instituţii, organizaţii, companii beneficiare.

Ocupaţia se află într-o continuă schimbare şi reconfigurare ca urmare a evoluţiei şi răspândirii largi a noilor tehnologii de informare şi comunicare şi a instrumentelor puse la dispoziţie de către acestea. De asemenea, acumularea cunoştinţelor umane în toate domeniile şi diversificarea mijloacelor de obţinere a informaţiilor au amplificat, dezvoltat şi înnoit conţinutul ocupaţiei.

Bibliotecarul cu studii superioare lucrează ca angajat în cadrul bibliotecilor înfiinţate la nivel naţional, judeţean, orăşenesc, comunal, în biblioteci specializate, universitare, şcolare etc., centre de informare şi documentare sau în centre de informare comunitară, precum şi în calitate de bibliotecar în diferite instituţii.

Principalele sale responsabilităţi sunt legate de crearea, prelucrarea, organizarea, selectarea, analizarea, sintetizarea, difuzarea şi conservarea informaţiei pe orice suport.

Bibliotecarii cu studii superioare dovedesc cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile specifice necesare pentru: gestionarea documentelor din biblioteci, dezvoltarea colecţiilor de documente, evidenţa documentelor periodice şi neperiodice, prelucrarea colecţiilor pentru descrierea riguroasă şi corectă a elementelor definitorii pentru fiecare document în parte, conservarea preventivă a colecţiilor, facilitarea accesului la documente pentru beneficiarii interesaţi, regăsirea informaţiilor, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu beneficiarii. În funcţie de necesităţi şi de situaţiile concrete de lucru, bibliotecarii cu studii superioare, în corelaţie cu tipul bibliotecii în care lucrează, desfăşoară o activitate de îndrumare metodologică a personalului din structurile teritoriale subordonate sau aflate pe acelaşi nivel funcţional.

Competențe dobândite

1: Comunicare în limba oficială

2: Comunicare în limbi străine

3: Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie

4: Competenţe informatice

5: Competenţa de a învăţa

6: Competenţe sociale şi civice

7: Competenţe antreprenoriale

 8: Competenţa de exprimare culturală

9: Organizarea activităţii proprii

10: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

11: Aplicarea normelor de protecţie a mediului

12: Gestionarea informatizată a documentelor din biblioteci

13: Administrarea documentelor specifice activităţii din biblioteci

14: Dezvoltarea colecţiilor de documente

 15: Realizarea evidenţei documentelor neperiodice

 16: Realizarea evidenţei documentelor periodice

17: Prelucrarea colecţiilor de documente

18: Conservarea preventivă a colecţiilor de documente

19: Comunicarea colecţiilor de documente

20: Regăsirea informaţiilor

21: Îndrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale

22: Gestionarea relaţiilor cu beneficiarii

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (studii superioare).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4 luni-540 ore (180 ore teorie si 360 ore practica)

Prețul cursului: 1710 LEI.


Locul de desfăşurare (partea teoretică)

Imagine

ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA  DR. TR. SEVERIN- BLD CAROL I NR.6 ( INCINTA INTERNATULUI LICEULUI TRAIAN, PARTER, JUD. MEHEDINI, Tel:  0352/425.544, 0352/401.078,  0757/148.581, 0757/265.689,  e- mail: accrcinternational@yahoo.com

Imagine

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- TG JIU- STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65, ET.2, CAM.20,  JUD. GORJ, Tel: 0353/418.580, 0761/909.534, 0728/407.221, e- mail: officegorj_accrcgorj@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA -CRAIOVA: CALEA BUCURESTI,NR. 13,BL. 9,SC. 2,ET.2,AP. 17, vis-a-vis de Teatrul National din Craiova, JUD. DOLJ, Tel:  0760/514.041, 0251/591.469, e- mail: gorjaccrc@yahoo.com,

Imagine

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- SLATINA:  STR. PRIMAVERII, NR.26, Bl.9, SC. B, AP 3, PARTER, JUD. OLT,  Tel: 0249/437.320, 0763/242.666, e- mail:officegorj_accrcslatina@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- PITESTI: str.ZORILOR NR 20  ( incinta internatului Liceului nr.1 Dacia Pitesti

etajul 1- vis-a-vis de ANPC-PITESTI) , cam., 15, JUD. ARGES, Tel. 0348/423.350,0760/033.358, e- mail: accrcgorj.pitesti@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA-

Imagine

RAMNICU VILCEA: Calea lu Traian, Nr.147,Bl.D2,

Et. 1,Birou Nr. 3, JUD. VALCEA, Tel 0764/117.720,

0250/731.887, e- mail:officevilcea_accrcinternational@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- REȘIȚA: 

Imagine

Str. Petru Maior,nr.2,Bl.800, et.3. cam.342/343,

JUD. CARAS-SEVERIN,  Tel.0767/475.417,

0255/244.954,e- mail: accrcresita@yahoo.com

 •  ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- ALBA IULIA

Imagine

: Str. TRIBUNALULUI  Nr. 3 , JUD. ALBA  (In spatele

Consiliului Judetean Alba Iulia.) Tel: 0764/488.307, e- mail:accrcalba@yahoo.com.

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- DEVA :

Imagine

Str. Mihai Eminescu  bl.42 ,ap.4  (vis-a-vis de

Centrul Comercial MAXXA.) JUD. HUNEDOARA, 

Tel: 0764/886.288, e- mail:accrcdeva@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: , ARAD, TULCEA, BIHOR, TIMISOARA, SIBIU , ALEXANDRIA, SI BRASOV