ASISTENT MATERNAL- CN-513121


DESCRIEREA OCUPATIEI

Asistentul maternal este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin

activitatea pe care o desfăşoară, la domiciliul propriu, creşterea, îngrijirea şi educarea

necesară dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi are în plasament sau în încredinţare.

Atribuţiile asistentului maternal:

– Să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor în vederea asigurării unei dezvoltări

armonioase, fizice, psihice, intelectuale şi afective

– Să asigure integrarea copiilor în familia sa aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi

membrii ai familiei

– Să asigure integrarea copiilor în viaţa socială

– Să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea

acestora în familia adoptivă

– Să asigure continuitatea activităţii şi pe perioada concediului legal de odihnă, cu

excepţiile prevăzute de lege

– Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii

– Să participe la cursuri de perfecţionare organizate de angajator

– Să noteze evenimentele deosebite privind viaţa copilului, sănătatea şi îngrijirea medicală

a acestuia, activitatea şcolară, progresul înregistrat şi performanţele acestora

– Să sesizeze angajatorul cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală,

familială sau socială de natură a influenţa activitatea lor profesională, precum şi cu privire la

orice probleme apărute în legătură cu copilul.

Structura atribuţiilor asistentului maternal:

– în relaţia cu copilul să asigure funcţia: de îngrijire, de educare şi de comunicare

– în relaţia cu familia naturală/de adopţie să asigure funcţia: de comunicare şi de informare

– în relaţia cu angajatorul să asigure funcţia de : de comunicare, de informare şi formare

profesională

Sarcinile asistentului maternal:

– asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat dezvoltării complexe a copilului din

punct de vedere, fizic, psihic, afectiv

– asigurarea unui spaţiu de viaţă individualizat copilului

– să asigure igiena şi alimentaţia corespunzătoare

– stimulează participarea copilului la viaţa de familie

Responsabilităţile asistentului maternal

– să contribuie la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor în vederea asigurării unei

dezvoltări armonioase

– să le asigure copiilor primiţi în îngrijire un tratament egal cu a celorlalţi membri ai

familiei

– să favorizeze integrarea copiilor în viaţa socială

– să pregătească copiii pentru reintegrarea în familia naturală sau de adopţie

– să colaboreze cu specialiştii angajatorului şi să le permită acestora monitorizarea

activităţii şi evaluarea evoluţiei copilului

– să respecte dreptul la identitate şi istoria proprie a copilului

– să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la situaţia familială a copilului

– să participe la cursuri de pregătire

Competențe dobândite

Planificarea propriei activităţi

Dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor

Lucrul în echipă

Formarea deprinderilor de viaţă

Supravegeherea stării de sănătate a beneficiarului

Urmărirea respectării drepturilor beneficiarului

Integrarea copilului în familia asistentului maternal

Integrarea copilului în viaţa socială

Asistarea copilului în procesul educaţional

Comunicarea cu copilul

Gestionarea actelor şi documentelor copilului

Asigurarea integrităţii copilului

Asigurarea unei relaţii armonioase cu  familia naturală sau de adopţie.

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4,5 luni-720 ore (240 ore teorie si 480 ore practica)

Prețul cursului: 1510 LEI.
Locul de desfăşurare (partea teoretică)
Imagine

ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA  DR. TR. SEVERIN- BLD CAROL I NR.6 ( INCINTA INTERNATULUI LICEULUI TRAIAN, PARTER, JUD. MEHEDINI, Tel:  0352/425.544, 0352/401.078,  0757/148.581, 0757/265.689,  e- mail: accrcinternational@yahoo.com

Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- TG JIU- STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65, ET.2, CAM.20,  JUD. GORJ, Tel: 0353/418.580, 0761/909.534, 0728/407.221, e- mail: officegorj_accrcgorj@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA -CRAIOVA: CALEA BUCURESTI,NR. 13,BL. 9,SC. 2,ET.2,AP. 17, vis-a-vis de Teatrul National din Craiova, JUD. DOLJ, Tel:  0760/514.041, 0251/591.469, e- mail: gorjaccrc@yahoo.com,
Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- SLATINA:  STR. PRIMAVERII, NR.26, Bl.9, SC. B, AP 3, PARTER, JUD. OLT,  Tel: 0249/437.320, 0763/242.666, e- mail:officegorj_accrcslatina@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- PITESTI: str.ZORILOR NR 20  ( incinta internatului Liceului nr.1 Dacia Pitesti

etajul 1- vis-a-vis de ANPC-PITESTI) , cam., 15, JUD. ARGES, Tel. 0348/423.350,0760/033.358, e- mail: accrcgorj.pitesti@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA-
Imagine

RAMNICU VILCEA: Calea lu Traian, Nr.147,Bl.D2,

Et. 1,Birou Nr. 3, JUD. VALCEA, Tel 0764/117.720,

0250/731.887, e- mail:officevilcea_accrcinternational@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- REȘIȚA: 
Imagine

Str. Petru Maior,nr.2,Bl.800, et.3. cam.342/343,

JUD. CARAS-SEVERIN,  Tel.0767/475.417,

0255/244.954,e- mail: accrcresita@yahoo.com

 •  ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- ALBA IULIA
Imagine

: Str. TRIBUNALULUI  Nr. 3 , JUD. ALBA  (In spatele

Consiliului Judetean Alba Iulia.) Tel: 0764/488.307, e- mail:accrcalba@yahoo.com.

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- DEVA :
Imagine

Str. Mihai Eminescu  bl.42 ,ap.4  (vis-a-vis de

Centrul Comercial MAXXA.) JUD. HUNEDOARA, 

Tel: 0764/886.288, e- mail:accrcdeva@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: , ARAD, TULCEA, BIHOR, TIMISOARA, SIBIU , ALEXANDRIA, SI BRASOV