ANIMATOR CENTRE DE VACANTA-PERFECTIONARE COD COR 516908

DESCRIEREA OCUPATIEI

Animatorul are un important rol educativ, fiind un educator specializat în

organizarea şi însufleţirea activităţilor extraşcolare şi de vacanţă, activităţi care se constituie

într-un al treilea soaţiu educativ, complementar şcolii şi familiei în munca de educare şi

formare a copiilor şi tinerilor.

Animatorul are o pregătire polivalentă, care presupune cunoştinţe, deprinderi

practice, atitudini, aptitudini diverse, precum şi calităţi umane deosebite ( har, charismă,

disponibilitate sufletească, entuziasm, conştiinţă profesională şi un înalt grad de moralitate ).

Animatorul din centre de vacanţă reuşeşte pe baza principiilor educaţiei active, a

interrelaţiilor de cooperare între educator şi educat, a tehnicilor specifice muncii de animaţie,

a pedagogiei reuşitei, o mai bună dinamizare, motivare şi implicare a participanţilor la

activităţile propuse, sporindu-le, în acelaşi timp, eficienţa şi rolul formativ-educativ.

El asigură organizarea tehnică şi pedagogică a unui sejur fiind garantul securităţii

publicului cu care lucrează şi al materializării proiectului pedagogic derulat în centrul de

vacanţă.

Animatorul din centre de vacanţă are în responsabilitate grupul ( de copii, tineri,

adulţi ), diverse activităţi de animaţie, precum şi sarcini privind viaţa cotidiană şi colectivă în

cadrul centrului de vacanţă.

El contribuie prin varietatea activităţilor desfăşurate, la dezvoltarea în ritm propriu

a inteligenţei şi a afectivităţii fiecărui participant la sejur.

Animatorul face din centrul de vacanţă un loc privilegiat, un spaţiu de dialog, de

libertate asumată, în care publicul participant ( copilul, tânărul, adultul ) poate să se exprime,

să practice activităţi ludice de calitate, în deplină securitate, reuşind să se integreze în

colectivitate.

Animatorul din centre de vacanţă este un specialist care dovedeşte cunoştinţele şi

deprinderile practice necesare pentru elaborarea proiectelor de sejur, organizarea sejururilor în

centre de vacanţă, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi variate şi complexe cu diferite

categorii de participanţi, promovarea activităţilor şi a proiectelor de sejur în diferite medii

ţintă pentru atragerea de noi participanţi la acţiuni şi noi parteneri de lucru.

Animatorul din centre de vacanţă se implică în gestionarea regimului de viaţă al

participanţilor şi urmăreşte asigurarea securităţii acestora pe întreaga perioadă a sejurului,

prevenind orice situaţie de risc.

El dovedeşte capacităţi deosebite de comunicare interactivă, flexibilitate şi

adaptabilitate în contexte diverse, creativitate şi entuziasm, dar şi rigurozitate în planificarea

şi urmărirea realizării tuturor activităţilor propuse.

COMPETENTE DOBANDITE:

1. Comunicarea interactivă

2. Munca în echipă

3. Dezvoltarea profesională proprie

4. Planificarea activităţii zilnice

5. Aplicarea NPM şi NPSI

6. Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi

7. Elaborarea proiectelor de sejur

8. Organizarea sejururilor în centrele de vacanţă

9. Pregătirea desfăşurării activităţilor în centrele de vacanţă

10. Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă

11. Gestionarea regimului zilnic de viaţă al participanţilor

12. Promovarea activităţilor din centrele de vacanţă

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (obligatoriu studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 2 luni-180 ore(60 ore teorie si 120 ore practica)

Prețul cursului: 1010 LEI.


În preţul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu material pentru studiu,
asistenţa pentru pregătirea practică, certificatul de calificare.

În urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICATE recunoscute de către Ministerul Muncii,
Familiei si Egalităţii de şanse şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

SPECIMENTE CERTIFICAT

 •   CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 •   CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Locul de desfăşurare (partea teoretică)
Imagine

ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA  DR. TR. SEVERIN- BLD CAROL I NR.6 ( INCINTA INTERNATULUI LICEULUI TRAIAN, PARTER, JUD. MEHEDINI, Tel:  0352/425.544, 0352/401.078,  0757/148.581, 0757/265.689,  e- mail: accrcinternational@yahoo.com

Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- TG JIU- STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65, ET.2, CAM.20,  JUD. GORJ, Tel: 0353/418.580, 0761/909.534, 0728/407.221, e- mail: officegorj_accrcgorj@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA -CRAIOVA: CALEA BUCURESTI,NR. 13,BL. 9,SC. 2,ET.2,AP. 17, vis-a-vis de Teatrul National din Craiova, JUD. DOLJ, Tel:  0760/514.041, 0251/591.469, e- mail: gorjaccrc@yahoo.com,
Imagine
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- SLATINA:  STR. PRIMAVERII, NR.26, Bl.9, SC. B, AP 3, PARTER, JUD. OLT,  Tel: 0249/437.320, 0763/242.666, e- mail:officegorj_accrcslatina@yahoo.com
 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- PITESTI: str.ZORILOR NR 20  ( incinta internatului Liceului nr.1 Dacia Pitesti

etajul 1- vis-a-vis de ANPC-PITESTI) , cam., 15, JUD. ARGES, Tel. 0348/423.350,0760/033.358, e- mail: accrcgorj.pitesti@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA-
Imagine

RAMNICU VILCEA: Calea lu Traian, Nr.147,Bl.D2,

Et. 1,Birou Nr. 3, JUD. VALCEA, Tel 0764/117.720,

0250/731.887, e- mail:officevilcea_accrcinternational@yahoo.com

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- REȘIȚA:
Imagine

Str. Petru Maior,nr.2,Bl.800, et.3. cam.342/343,

JUD. CARAS-SEVERIN,  Tel.0767/475.417,

0255/244.954,e- mail: accrcresita@yahoo.com

 •  ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- ALBA IULIA
Imagine

: Str. TRIBUNALULUI  Nr. 3 , JUD. ALBA  (In spatele

Consiliului Judetean Alba Iulia.) Tel: 0764/488.307, e- mail:accrcalba@yahoo.com.

 • ACCRC INERNATIONAL SUCURSALA- DEVA :
Imagine

Str. Mihai Eminescu  bl.42 ,ap.4  (vis-a-vis de

Centrul Comercial MAXXA.) JUD. HUNEDOARA,

Tel: 0764/886.288, e- mail:accrcdeva@yahoo.com

În curând ne veţi putea găsi şi în oraşele: , ARAD, TULCEA, BIHOR, TIMISOARA, SIBIU , ALEXANDRIA, SI BRASOV