Sondor foraj

SONDOR FORAJ

CN-811329

DESCRIEREA OCUPATIEI

Ocupația de sondor se referă la activitățile de intervenții, reparații capitale, probe producție, închideri și abandonări la
sondele de țiței, gaze și injecție.

Activitatea implică probleme de organizare a locului de muncă cât și probleme de planificare a activității.

Desfășurarea activității presupune realizarea operațiilor de intervenții, reparații capitale, probe producție și
urmărirea parametrilor de funcționare până la predarea sondelor în producție.

La efectuarea operațiilor de închideri și abandonări de sonde se recuperează o parte din echipament și materiale.

În cadrul activității se execută aprovizionări de materiale și scule, precum și întrețineri ale utilajelor,
echipamentelor și sculelor din dotare

Competențe dobândite

 1. Comunicare şi numeraţie.
 1. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.
 1. Comunicare în limba modernă.
 1. Asigurarea calităţii.
 1. Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei.
 1. Igiena şi securitatea muncii.
 1. Lucrul în echipă.
 1. Scule şi dispozitive folosite în foraj-extracŢie.
 1. MĂsurĂtori specifice punctelor de lucru.
 1. INSTRUMENTAŢII LA SONDE
 2. Regimul de foraj.
 1. FLUIDE DE FORAJ.
 1. Tubarea Şi cimentarea sondelor.
 1. Deschiderea stratelor productive.
 1.      Accidente tehnice in foraj
 1.      Foraje speciale
 2. Interventii Şi reparaŢii la sonde

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea formatorilor  A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4,5  luni – 18 săptămâni (720 ore = 240 ore teorie + 480 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1210 LEI