Receptioner de hotel

RECEPTIONER DE HOTEL

COD COR -422401

DESCRIEREA OCUPATIEI

Descrierea ocupaţiei:

 Recepţionerul îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţilor de cazare precum hoteluri, moteluri, complexuri de cazare, pensiuni. Prin specificul activităţii sale, recepţionerul interacţionează permanent cu clienţii şi cu ceilalţi angajaţi din cadrul organizaţiei sau din afară.

Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de primire, identificare şi oferire de informaţii clienţilor în funcţie de necesităţile acestora.

Sarcini principale:

 • Primeşte clienţii, le identifică cerinţele şi oferă informaţiile necesare
 • Răspunde la apelurile telefonice, selectează şi furnizează informaţiile solicitate
 • Înregistrează, programează şi repartizează clienţii
 • Verifică documentele prezentate de clienţi şi completează registrele de evidenţă/ ţine evidenţa computerizată a clienţilor
 • Eliberează note de plată, încasează contravaloarea serviciilor şi organizează plecarea clienţilor
 • Verifică auteticitatea şi valabilitatea documentelor de plată
 • Primeşte şi repartizează corespondenţa
 • Verifică şi soluţionează, în limita competenţelor, reclamaţiile clienţilor
 • Asigură menţinerea unei ambianţe plăcute în incinta hotelului

Competențe dobândite

Comunicarea eficientă la locul de muncă

Munca în echipă

Aplicarea NPM şi NPSI

Organizarea locului de muncă

Promovarea imaginii hotelului

Asigurarea efectuării plăţilor

Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor

Oferirea de servicii hoteliere către client

Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

 

 

 

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu (studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea formatorilor  A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 2  luni – 18 săptămâni (200 ore = 100 ore teorie + 100 ore practică).

PRETUL CURSULUI: 1010 LEI