Instalator apa canal

INSTALATOR APA-CANAL

COD NOMENCLATOR-713625

DESCRIEREA OCUPATIEI

Instalatorul apă, canal îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

Activitatea instalatorului de apă, canal se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare. Nivelul de responsabilitate: 3,6 muncitor calificat – studii medii, având nevoie ca, pentru desfăşurarea activităţii sale, să aibă următoarele competenţe cheie: comunicare în limba maternă, competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice şi spirit întreprinzător şi de iniţiativă.. Pentru realizearea activităţii sale, instalatorul de apă, canal, se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: ruletă, ciocan, patent, şurubelniţă, chei simple şi dinamometrice, şubler, pompe de presiune (aer şi apă), manometru, compresor, filiere, menghine, polizoare unghiulare, bomfaier, etc. şi utilaje: regulatoare de debit şi presiune, hidranţi, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, etc. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul apă, canal trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, norme de timp şi consum, diagnosticare a defecţiunilor şi avariilor, organizarea muncii, tehnologii de îmbinare, etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, etc.

Competențe dobândite

Comunicare în limba româna

 Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie

 A învăţa să înveţi

Competenţe sociale şi civice

Organizarea locului de muncă

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

 Întreţinerea echipamentelor de lucru

 Asigurarea calităţii lucrărilor executare

Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Montarea reţelelor exterioare de canalizare

Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă

Montarea utilajelor şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă/canalizare

 Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare

Remedierea defecţiunilor şi/sau avariilor apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare

Documente necesare la înscriere

  • cerere de înscriere.
  • copie buletin / carte de identitate.
  • copie certificat de naştere.
  • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
  • copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

  • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
  • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
    partea formatorilor  A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
  • susţinerea examenului final.

Durata cursului: 4,5  luni

720 ore din care  240 ore teorie si 480 ore practică

PRETUL CURSULUI: 1210 LEI